NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Chaloupka, Adolf, 1895-1973
Církevní jméno Kašpar, Vojtěch, 1895-1973
Narození 13. dubna 1895, Rokycany (okr. Rokycany)
Úmrtí 15. října 1973, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Veřejná a universitní knihovna v Praze (nyní Národní knihovna ČR) (1921-1926, 1945-1955)

Biografická pozn. Narozen 13. 4. 1895 v Rokycanech, zemřel 15. 10. 1973 v Praze. PhDr., úředník, knihovník, literární a divadelní teoretik, práce z oboru.
Źivotopis Narodil se 13. dubna 1895 v Rokycanech, kde byl otec účetním okresní hospodářské záložny. V letech 1906 až 1914 docházel na státní gymnázium v rodišti. Po maturitě v v červenci 1914 se zapsal na Filozofickou fakultu UK. V květnu 1918 nastoupil vojenskou službu u domobrany a sloužil v ní do listopadu 1918, kdy dostal studijní dovolenou. Během ní působil jako suplující profesor od března 1919 do září 1919 na státním reálném gymnáziu v Rokycanech, poté do listopadu 1920 na státním gymnáziu v Příbrami a do června 1921 na dívčím reformním reálném gymnáziu v Jičíně. V říjnu 1920 složil hlavní rigoróza ze slovanské filologie a dějin moderních literatur. Měsíc nato složil i vedlejší rigoróza z filozofie. Napsal disertační práci Životní otázka české veselohry. 13. listopadu 1920 byl promován na doktora filozofie a v červnu 1921 nastoupil jako praktikant do Veřejné a universitní knihovny v Praze. V knihovně pracoval necelých pět let, ale stal se uznávaným odborníkem, takže v červenci 1925 předsedal zkušební komisi při státních zkouškách knihovnických v Teplicích-Šanově. V červnu 1926 byl povolán na Ministerstvo školství a národní osvěty, aby pracoval a později i řídil divadelní odbor. V 30. letech měl hodnost vrchního ministerského komisaře. Ve stavu Veřejné a universitní knihovny byl uváděn ještě v roce 1931, což bránilo přijetí dalšího knihovníka. V lednu 1942 byl převeden na Ministerstvo lidové osvěty, byl ale trnem v očích Němců. V roce 1944 byl zbaven funkce na ministerstvu, dán na dovolenou a pak k dispozici pracovnímu úřadu. Do knihovny, nyní již nazývané Národní a universitní, se vrátil až v říjnu 1945 s titulem rada archivní a knihovní služby.
Zabýval se popisem prvotisků, paleotypů a starých tisků, organizoval grafickou sbírku. V březnu 1947 byl jmenován vrchním radou archivní a knihovní služby se zpětnou platností od května 1940. V Univerzitní knihovně pracoval do konce září 1955, kdy odešel do starobního důchodu. Byl předsedou divadelního odboru v Masarykově lidovýchovného ústavu a přispíval k výchově divadelních ochotníků. Pro jejich výchovu napsal řadu publikací, sám také ochotnicky hrál a věnoval se i režii. Ve Svobodném učení selském byl předsedou Ústředí venkovského divadelnictví. Redigoval revue Brázda, časopis Česká osvěta, Divadelní repertoir. Používal pseudonym Vojtěch Kašpar. Jeho manželka Věnceslava rovněž pracovala ve Veřejné a universitní knihovně v Praze. Zemřel 15. října 1973 v Praze.
Další info URLMatriční záznam o narození a křtu

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 16 / 000001619.htm ]