NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Teissler, Viktor, 1883-1962
Narození 31. ledna 1883, Chrudim (okr. Chrudim)
Úmrtí 6. prosince 1962, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Jednota českých mathematiků a fysiků (1915-1920)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ministerstvo školství a národní osvěty (1920-1921)

Biografická pozn. Narozen 31.1.1883 v Chrudimi, zemřel 6.12.1962 v Praze. PhDr., knihovník, profesor lékařské fyziky, publikace z oboru fotografie a fyziky.
Źivotopis Narodil se do rodiny ředitel na obchodní akademii 31. ledna 1883 v Chrudimi. Po maturitě na gymnáziu v Žitné ulici v Praze se v roce 1902 zapsal na Filozofickou fakultu UK a od roku 1906 pokračoval ve studiu na Přírodovědecké fakultě UK. V květnu 1910 složil rigorózní zkoušky z filozofie, experimentální fyziky a matematiky, obhájil disertaci nazvanou Vnitřní tření solných roztoků a byl promován doktorem filozofie. To již byl dva roky asistentem fyzikálního ústavu pražské univerzity. V roce 1910 přešel na Českoslovanskou obchodní akademii a putoval pak po pražských gymnáziích až do roku 1919. Od konce roku 1915 kromě výuky na reálném gymnáziu na Smíchově působil jako druhý knihovník Jednoty českých matematiků a fyziků. Poté byl povolán na Ministerstvo školství a národní osvěty v Praze, kde minimálně v roce 1920 a 1921 byl knihovníkem V. odboru. V roce 1923 se stal docentem pro obor experimentální fyziky na Přírodovědecké fakultě KU v Praze. V roce 1923 přijal místo přednosty Ústavu lékařské fyziky Lékařské fakulty UK v Bratislavě. Zde se v roce 1925 stal prvním mimořádným profesorem lékařské fyziky a v roce 1928 prvním řádným profesorem pro tento obor. Koncem roku 1938 se musel vrátit spolu s dalšími českými profesory do Čech. Nastoupil na Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně jako profesor lékařské fyziky. V roce 1941 byl penzionován a na Lékařskou fakultu a nyní i Veterinární fakultu Masarykovy univerzity v Brně se mohl vrátit až po osvobození Československa. V roce 1950 odešel do důchodu. Zemřel 6. prosince 1962 v Praze.
Další info URLPobytové přihlášky pražského policejního ředitelství
URLWikipedie (Viktor Teissler)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 16 / 000001626.htm ]