NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Nepustil, Bohumír, 1901-1973
Narození 11. listopadu 1901, Uherské Hradiště (okr. Uherské Hradiště)
Úmrtí 27. března 1973, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Slovanská knihovna Ministerstva zahraničních věcí (nyní Národní knihovna ČR) (1927-1928)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Veřejná a universitní knihovna v Praze (nyní Národní knihovna ČR) (1928-1932)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy (1932-asi 1963)

Biografická pozn. Narozen 11. 11. 1901 v Uherském Hradišti, zemřel 27. 3. 1973 v Praze. PhDr., knihovník ministerstva zdravotnictví, práce z oboru.
Źivotopis Narodil se 11. listopadu 1901 v Uherském Hradišti. Otec byl soudním radou. Od roku 1912 studoval na českém státním gymnáziu v Olomouci. V roce 1920 na něm odmaturoval s vyznamenáním a odešel do Prahy na Filozofickou fakultu Karlovy univerzity. Na ní od roku 1921 studoval slovanskou filologii a české dějiny. Zaměřil se především na polskou literaturu, které věnoval i disertační práci Juliusz Slowacki v literatuře československé. Ve školním roce 1926/27 absolvoval Státní knihovnickou školu v Praze. Knihovnickou dráhu zahájil v letohrádku ve Stromovce, kde v roce 1927 začal zpracovávat polské sbírky, které byly zakoupeny do Slovanské knihovny Ministerstva zahraničních věcí. V březnu 1930 byl promován doktorem filozofie. Zájem o slavistiku jej dovedl v roce 1928 do Klementina do Slovanské knihovny. Podle archiválií v NA však spíše pracoval ve Veřejné a universitní knihovně v Praze, a to společně s Janem Šnobrem v půjčovně. V květnu 1932 přešel na Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy, kde pracoval jako knihovník. Po osvobozeni roku 1945 se na Ministerstvu zdravotnictví ujal povinností koncepčního charakteru a rozšířil okruh své působnosti na zdravotnické knihovny celé republiky. Již v roce 1949, kdy vedl na ministerstvu odbor osvěty, se mu podařilo prosadit zřízení Ústavu pro zdravotnickou dokumentaci, podléhajícího Ministerstvu zdravotnictví. Byl to v pravém slova smyslu čin průkopnický, protože v té době ještě ani jeden socialistický stát neměl samostatnou instituci pro vědeckoinformační služby ve zdravotnictví.
Bylo k němu zapotřebí také značné dávky uvážlivosti a politické odvahy v době kultu osobnosti, kdy mnozí škrtali slovo dokumentace ze svého slovníku, dokumentaci zatracovali jako buržoazní úpadkový směr a využívání vědecké literatury nesocialistických zemí označovali za nedůstojné poklonkování Západu. Kromě vědeckoinformačních úkolů měl ústav zajišťovat přehled o lékařských publikacích vydávaných v Československu a analyticky zachycovat články se zdravotnickou tematikou. Tak se vytvořily podmínky pro pravidelně a soustavně vydávání národní speciální bibliografie Bibliographia medica čechoslovaca, do té doby náhodně zpracovávané skupinou nadšených a obětavých lékařů-dobrovolníků jako vůbec první československá národní speciální bibliografie. Za jeho podpory se budovala informační pracoviště ve výzkumných ústavech, které byly ministerstvem zdravotnictví kolem r. 1952 zakládány. Byl jedním z prvních, který usiloval o realizaci vládního usnesení o oborových informačních středisek v resortu zdravotnictví. Jeho rozvážnost a přehled zaručily, že ve zdravotnictví nevznikla nikdy propast mezi knihovnictvím a informatikou. Přičinil se rovněž o vydání Směrnic ministerstva zdravotnictví o knihovnické a bibliograficko-zpravodajské službě ve zdravotnických zařízeních. V roce 1953 byly tyto směrnice dr. Nepustilem koncipované a redigované prvními svého druhu v Evropě a prvními československými směrnicemi pro speciální knihovny. Staly se organizační páteři rozvoje odborných knihoven lékařských i knihoven pro nemocné hospitalizované v lůžkových zařízeních.
Neomezoval se ovšem jen na knihovny svého resortu. Jako zástupce zdravotnictví byl dlouhá léta členem Ústřední knihovnické rady a podílel se na její činnosti, např. na přípravě návrhu knihovnického zákona z r. 1959. Jeho zásluhou je v textu zákona ustanovení o síti zdravotnických knihoven. V tu dobu byl vedoucím studijního oddělení Ministerstva zdravotnictví. Počátkem 60. let byl vedoucím oddělení knihovnické a bibliografickoinformační služby Ministerstva zdravotnictví. Byl literárně činný, psal do Čtenáře i Knihovníka. V roce 1946, když vyplňoval přihlášku do Svazu českých knihovníků, uvedl, že se zajímá o genealogii a byl členem Kola přátel Polska, Spolku československých knihovníků a Knihovědné společnosti. Zemřel 27. března 1973 v Praze.
Medaile a ocenění vzorný knihovník (1958)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 16 / 000001627.htm ]