NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Novotný, Evžen, 1925-1978
Narození 3. listopadu 1925, Chrudim (okr. Chrudim)
Úmrtí 20. května 1978, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ústřední lékařská knihovna (nyní Národní lékařská knihovna) (1949-1978)

Biografická pozn. Narozen 3. 11. 1925 v Chrudimi, zemřel 20. 5. 1978. Knihovník, bibliografická literatura.
Źivotopis Narodil se 3. listopadu 1925 v Chrudimi. Za 2. světové války studoval na reálném gymnáziu v Ječné ulici v Praze. Po absolvování kurzu pro knihovníky lidových knihoven v roce 1945 v Hradci Králové se rozhodl pro studium na Státní knihovnické škole, kterou v roce 1947 úspěšně dokončil. Vojenská prezenční služba a předchozí zkušenosti z války (údajně bojoval v květnu 1945 na pražských barikádách) byly příležitostí k tomu, že svůj zájem o knihovnictví obohatil o hlubší vztah ke zdravotnické profesi. Dne 15. listopadu 1949 nastoupil do Ústřední lékařské knihovny, od roku 1950 přejmenované na Státní lékařskou knihovnu. V letech 1951 až 1954 byl pověřen vedením Státní lékařské knihovny. Začal pravidelně vydávat přehledy zdravotnické literatury získávané v československých knihovnách, nejdříve jako měsíční přílohu časopisu lékařů českých, od roku 1954 pak jako samostatný měsíčník. Stál při založení předmětového katalogu Státní lékařské knihovny a byl iniciátorem budování souborných katalogů. Do knihovnické práce i služeb se Evžen dal se vší vervou a jemu vlastní neúnavnou neodbytností. S neodolatelným humorem dovedl vypravovat, jak bojoval kde s kým o rozkvět knihovny a pral se pro ni o každý čtvereční metr plochy s novými majiteli Lékařského domu. Partyzánským způsobem obsadil prostory uvolněné ke schůzování a reprezentaci a nehnul se z nich se svými regály časopisů a knih. Tak násilím vydupal místo pro dnešní čítárnu časopisů a přilehlou příruční knihovnu, kde se začaly podávat čtenářům faktografické informace dávno před tím, než se začalo oficiálně mluvit o tzv. reference service.
Byl spiritus agens knihovny a zůstal jím, i když byl přeřazen do funkce zástupce vedoucího Státní lékařské knihovny v roce 1954. V letech 1955 až 1959 dálkově studoval na Filologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a studium ukončil diplomovou prací na téma předmětová katalogizace. Vedoucího Státní lékařské knihovny zastupoval do roku 1962. Zároveň byl ve funkci vedoucího oddělení doplňování a zpracování fondů, později oddělení doplňování fondů. Vypracovával adresáře zahraničních nakladatelství v odvětví lékařství a zdravotnictví. Poskytoval individuální metodické konzultace, vyvíjel širokou přednáškovou činnost v rámci kurzů organizovaných ústavem ve spolupráci s MZ ČSR. Ústřední dovozní komise pro zahraniční literaturu nejednou použila podkladů jím zpracovaných k provádění celostátních opatření. Z mimoústavní činnosti je třeba připomenout jeho členství v komisi pro tvorbu a využívání informačních zdrojů při FMTIR. Funkci oddělení doplňování fondů zastával až do roku 1978, kdy mu vážné dlouhotrvající onemocnění znemožnilo další pracovní zařazení. Zemřel 20. května 1978.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 16 / 000001628.htm ]