NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Posejpal, Václav, 1874-1935
Narození 20. prosince 1874, Rasochy (okr. Kolín)
Úmrtí 8. dubna 1935, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Jednota českých mathematiků (1898-1900)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Královská česká společnost nauk (1932-1935)

Biografická pozn. Narozen 20.12.1874 v Rasochách u Nového Bydžova, zemřel 8.4.1935 v Praze. PhDr., knihovník, profesor experimentální fyziky, publikace z oboru.
Źivotopis Narodil se 20. prosince 1874 do rolnické rodiny v Rasochách, malé vesnici mezi Chlumcem nad Cidlinou a Týncem nad Labem. Ve 12 letech byl poslán do Fünfhausu u Vídně, kde navštěvoval v letech 1886 a 1887 německou obecní školu. V letech 1887 až 1891 studoval na reálném gymnáziu v Kutné Hoře a na vyšším gymnáziu v Hradci Králové, kde v červnu 1895 maturoval. Při studiu dával slabším žákům kondice, aby nemusel strádat. V roce 1895 se zapsal na Filozofickou fakultu české univerzity. Stal se členem Jednoty českých mathematiků a v letech 1898 až 1900 byl zvolen knihovníkem. V prosinci 1899 složil státní zkoušku, která ho opravňovala vyučovat matematiku a fyziku na středních školách. Titul "doktor filozofie" mu byl udělen 28. května 1900 po obhájení disertační práce nazvané "O řadách Fourierových se zvláštním zřetelem k pracím Cauchyho". Poté působil na gymnáziu v Praze v Křemencově ulici, na vyšší reálce staroměstské, státní reálce v Hradci Králové a od září 1904 byl profesorem na první reálce na Královských Vinohradech. V letech 1908 až 1909 pobyl na Sorbonně v Paříži. V roce 1910 se habilitoval a v roce 1919 byl jmenován mimořádným a v roce 1921 řádným profesorem experimentální fyziky a ředitelem I. oddělení fyzikálního ústavu na Karlově univerzitě. V roce 1929/1930 byl děkanem Přírodovědecké fakulty UK a v roce 1930/31 proděkanem. Od roku 1909 byl jednatelem Jednoty českých matematiků až do konce svého života. Od roku 1924 působil jako generální sekretář v Národní radě badatelské.
Od roku 1926 byl mimořádným členem Královské české společnosti nauk. Od října 1932 až do své smrti byl ve společnosti vrchním knihovníkem. Jako vynikající vědec byl znám v zahraničních vědeckých kruzích zejména ve Francii, kde také vydal velkou část svých prací. Zabýval se hlavně studiem refrakce plynů, fluorescence a rentgenových paprsků. Napsal řadu pojednání pro odborné domácí a zahraniční časopisy. Poslední léta jeho života byla těžká. Byl postižen vnitřní nevyléčitelnou chorobou. Zemřel ráno 8. dubna 1935 v Praze.
Medaile a ocenění čestný doktorát v Nancy (1924)
čestný doktorát v Poitiers (1933)
Další info URLWikipedie (Václav Posejpal)
URLZáznam v matrice narozených
URLZáznam v matrice zemřelých

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 16 / 000001636.htm ]