NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Bidlo, Jaroslav, 1868-1937
Narození 17. listopadu 1868, Záboří (okr. Kolín)
Úmrtí 1. prosince 1937, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Královská česká společnost nauk (1923-1932)

Biografická pozn. Narozen 17.11.1868 v Záboří u Kolína, zemřel 1.12.1937 v Praze. PhDr., profesor slovanských a východoevropských dějin, knihovník, literatura z oboru, překlad z polštiny.
Źivotopis Narodil se 17. listopadu 1868 v Záboří u Kolína do rodiny. Po předčasném ukončení kněžského semináře odešel v roce 1889 studovat katolickou dogmatiku a historii na Filozofické fakultě české Karlo-Ferdinandovy univerzity. V roce 1894 složil rigoróza z filozofie, historie a latiny. Obhájil disertační práci nazvanou Čeští emigranti v Polsku v době husitství a mnich Jeroným Pražský a v říjnu 1894 byl promován doktorem filozofie. V letech 1894 a 1895 učil na gymnáziu v Praze v Ječné. V roce 1900 se habilitoval. Po odchodu prof. Jirečka do Vídně na katedru slovanské filologie byl určen jako jeho nástupce v oboru historické slavistiky. V roce 1905 byl jmenován mimořádným profesorem a roku 1910 řádným profesorem na Filozofické fakultě pražské univerzity. Od roku 1908/9 vedl historický seminář. V roce 1915/16 byl zvolen děkanem Filozofické fakulty. Jeho zásluhy ve vědním oboru všeobecné dějiny se zvláštním zřetelem k dějinám východní Evropy a Balkánu byly oceněny členstvím v Královské české společnosti nauk. Jejím mimořádným členem se stal v roce 1904 a řádným členem v roce 1917. V roce 1923 byl po Josefu Zubatém, který se do té doby vedle funkce tajemníka I. třídy staral i o knihovnu, zvolen do funkce vrchního knihovníka Královské české společnosti nauk. Stalo se tak proto, že zvětšující se knihovna a její rozrůstající agenda vyžadovala péči celé osobnosti. Bidlo dostal za úkol bedlivě kontrolovat všechny docházející publikace a řídit reklamace nedocházejících publikací, podávat návrhy na nové výměny.
Požadovalo se rovněž po něm, aby publikace, které po dobu války byly ponechávány nevázané, byly nyní rychle a účelně uvedeny do stavu bezpečně použivatelného. V roce 1926 zastupoval společnost na knihovnickém kongresu v Praze. V roce 1929 podnikl kroky k úplnému přestěhování knihovny Společnosti do Klementina (vchod z Křižovnického náměstí) do místností, v nichž se postavily většinou pěkné regály, darované jednak ministerstvem zahraničních věcí z inventáře Slovanské knihovny poté, co Slovanská knihovna opustila letohrádek nad Stromovkou, jednak ministerstvem školství ze zásoby dřívějších regálů univerzitní knihovny. Přestěhování trvalo téměř 14 dní a uskutečnilo se na počátku roku 1930. Bidlo poté vypracoval nový knihovní řád, který umožnil členům Společnosti objednávat knihy přímo korespondenčním lístkem, adresovaným knihovnici Společnosti Marii Papáčkové. Funkci vrchního knihovníka vykonával až do října 1932, kdy byl zvolen hlavním tajemníkem Společnosti. J. Bidlo byl i řádným členem České akademie věd a umění od roku 1927, členem akademií polské, jihoslovanské a ruské. Zemřel 1.prosince 1937 v Praze, pohřben byl o tři dny později na vinohradském hřbitově.
Další info URLWikipedie (Jaroslav Bidlo)
URLZáznam v matrice narozených
URLZáznam v matrice zemřelých

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 16 / 000001637.htm ]