NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Houdek, František, 1847-1917
Narození 17. dubna 1847, Hracholusky (okr. Prachatice)
Úmrtí 25. června 1917, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Spolek pro volné přednášky z mathematiky a fysiky (nyní Jednota českých matematiků a fyziků) (1869)

Biografická pozn. Narozen 17. 4. 1847 v Hracholuskách u Netolic, zemřel 25. 6. 1917 v Praze. PhDr., středoškolský profesor, knihovník, veřejný a vlastivědný pracovník, práce z oboru dějin české matematiky, pedagogiky a regionální vlastivědy, překladatel z francouzštiny a polštiny.
Źivotopis Narodil se 17. dubna 1847 v Hracholuskách (Prachatice), kde se otec živil jako sedlák. Absolvoval gymnázium v Českých Budějovicích a v Praze a v roce 1867 si zapsal studium matematiky a fyziky na pražské univerzitě. Ve stejném roce se stal společně s Josefem Hervertem členem Spolku pro volné přednášky z mathematiky a fysiky (později přejmenovaný na Jednotu českých mathematiků, resp. na Jednotu českých mathematiků a fysiků). V roce 1868 byl zvolen jednatelem spolku a v této funkci prokázal neobyčejný organizační talent. Dal do pořádku spolkové finance a zkatalogizoval celou spolkovou knihovnu. Jejím základem byla knihovna prof. Kulíka věnovaná spolku v roce 1862. Častými zprávami do novin vzbudil zájem veřejnosti o spolek. Univerzitní studia úspěšně dokončil v roce 1871, v r. 1873 nabyl způsobilosti vyučovat česky matematiku a fyziku na vyšších gymnáziích a r. 1874 byl promován na doktora filozofie. Po pětadvacetiletém vyučování na středních školách odešel r. 1895 do penze. Byl činný ve veřejném životě, v roce 1884 se zasloužil o založení Národní Jednoty Pošumavské a byl jejím prvním starostou. Byl činný i v peněžních ústavech. V Obchodní záložně byl členem představenstva od roku 1874 a po 20 let (1887—1907) předsedou. V letech 1893 až 1909 byl cenzorem Živnostenské banky. Od roku 1902 byl starostou společenstva mechaniků, optiků a elektrotechniků. V srpnu 1874 zakoupil s Josefem Hervertem továrnu na fyzikální stroje. Byl předsedou skupiny pro přístroje matematické a fyzikální na jubilejních výstavách r. 1891 a 1908. Od r. 1894 byl členem obecního představenstva a městské rady v Bubenči, kam se přistěhoval. Od r. 1906 byl náměstkem starosty.
Zasadil se o kanalizaci Letné r. 1899, o povýšení obce na město r. 1904, o připojení Bubenče ku Praze r. 1907 a o zřízení elektrické dráhy k vodárně na Letné r. 1907. V roce 1872 sepsal Dějepis Jednoty českých mathematiků, v letech 1873 až 1875 byl redaktorem Věstníku jednoty českých mathematiků, do Časopisu pro pěstování mathematiky a fysiky přispěl řadou článků z experimentální fyziky. Zemřel po krátké nemoci na skornatění tepen a zápal plic 25. června 1917 v Praze. Pohřben byl na hřbitově v Bubenči 28. června 1917.
Další info URLPobytové přihlášky pražského policejního ředitelství (konskripce)
URLSoupis pražského obyvatelstva 1830-1910
URLZáznam v matrice zemřelých
URLMatriční záznam o narození

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 16 / 000001641.htm ]