NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Kulik, Jakob Philipp, 1793-1863
Odkaz. forma Kulik, Jakub Filip, 1793-1863
Kulik, Jacob Philipp, 1793-1863
Kulik, Jacobus Philippus, 1793-1863
Narození 1. května 1793, Lvov (Ukrajina)
Úmrtí 28. února 1863, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Královská česká společnost nauk (1832-1849)

Biografická pozn. Narozen 1. 5. 1793 ve Lvově (Ukrajina), zemřel 28. 2. 1863 v Praze. PhDr., univerzitní profesor matematiky, fyziky a astronomie, editor učebních pomůcek k matematice a kreslení, katalogu knihovny, autor životopisu geodeta M. A. Davida.
Źivotopis Narodil se 20. dubna 1793 (1. května 1793 dle našeho kalendáře) ve Lvově do rodiny polského loterního úředníka. V roce 1809 maturoval na gymnáziu ve Lvově. Protože jeho otec chtěl, aby byl právníkem, studoval v lyceu ve Lvově v letech 1810 a 1811 filozofii a v letech 1812 až 1814 práva. Současně navštěvoval matematické přednášky a našel v nich zvláštní zalíbení. Studium práv nedokončil, protože se v roce 1814 zúčastnil bez vědomí rodičů konkurzu na místo profesora na olomouckém lyceu. V konkurzu uspěl a 14. listopadu 1814 byl v pouhých 21 letech jmenován profesorem elementární matematiky. Přednášel ji v latině podle Appeltauerovy učebnice sedm hodin týdně. V říjnu 1816 odešel na univerzitu do Štýrského Hradce, kde se stal profesorem fyziky a astronomie. V roce 1822 získal na univerzitě doktorát za disertaci De phaenomenis Iridis (O duze) a o rok později byl zvolen rektorem. V roce 1826 odešel do Prahy, protože byl jmenován profesorem vyšší matematiky na pražské univerzitě. Zde vytvořil největší část své práce a v Praze zůstal až do své smrti. V dvouletém kurzu bezplatně přednášel matematiku a mechaniku podle Ettingshausenovy učebnice, po roce 1839 pak podle vlastní učebnice. Vyučoval v němčině s polským přízvukem, mluvil však i latinsky, polsky a rusky. Studenti na něho vzpomínali jako na laskavého učitele, který je často obdarovával učebnicemi. V roce 1829 se stal děkanem filozofické fakulty. V dubnu 1831 byl zvolen mimořádným členem a v březnu 1832 řádným členem Královské české společnosti nauk.
Od roku 1832 až do října 1849 vykonával ve Společnosti funkci knihovníka. V roce 1835 vydal tiskem její katalog, který sestavil. Kromě toho byl členem Zemědělské společnosti ve Štýrsku. Patřil mezi mimořádně štědré dárce. Když našel 25 chyb v logaritmických tabulkách J. Vegy, jejich lipský vydavatel mu věnoval několik desítek exemplářů, které Kulik rozeslal na česká gymnázia a do Vídeňské akademie věd. Do každé haličské základní školy poslal knihu s obrázky egyptských a řeckých památek, po požáru knihovny lvovské univerzity věnoval tisíc svazků knih. Jednotě českých matematiků odkázal svou vlastní knihovnu tvořenou 800 svazky. Zemřel 26. února 1863 v Praze a byl pohřben na hřbitově v Košířích.
Medaile a ocenění císařský rada
Další info URLSoupis pražského obyvatelstva 1830-1910
URLMac Tutor (Jakob Philipp Kulik)
URLWikipedie (Jakub Filip Kulik)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 16 / 000001642.htm ]