NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Hrubý, Karel, 1845-1907
Narození 20. dubna 1845, Mratín (okr. Praha-východ)
Úmrtí 4. února 1907, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Zemědělská rada pro království České (1880-1899)

Biografická pozn. Narozen roku 1845 v Mratíně, zemřel roku 1907. Agronom, knihovník, autor sbírky české lidové slovesnosti a prací s tématikou chovu hospodářského zvířectva.
Źivotopis Narodil se 20. dubna 1845 v Mratíně. Vystudoval reálku v Praze a roku 1862 vstoupil do hospodářské praxe velkostatku v Pakoměřicích. Po delší dobu působil zde jako hospodářský úředník, později jako správce a důchodní. Z Pakoměřic přestoupil jako hospodářský znalec do služeb českého zajišťovacího ústavu. V tomto úřadu dostal příležitost hodně cestovat a poznávat hospodářské poměry střední Evropy. V roce 1874 byl jmenován odborným tajemníkem v zemědělské radě. V letech 1874 až 1880 organizoval hospodářské výstavy v Čechách. V roce 1880 byl jmenován správcem pokladny a knihovníkem zemědělské rady. V roce 1882 sestavil katalog její knihovny, knihovnu založila někdejší c. k. vlastenecko-hospodářská společnost pro království České. Když byla společnost rozpuštěna, stala se knihovna majetkem zemského výboru pro království České a obsahovala podle protokolu, sepsaného dne 28. června 1873, 13 340 svazků. V r. 1893 došlo k reorganizaci zemědělské rady a Hrubý byl jmenován ústředním pokladníkem a knihovníkem. Mezitím již sestavil 1. dodatek ke katalogu se stavem na konci roku 1885. (2. dodatek ke katalogu byl vydán ke konci roku 1898, ale jméno sestavitele v něm chybí.) Knihovnictví se vzdal v roce 1899, ale úřad pokladníka zastával od r. 1905 v hodnosti pokladního rady až do své smrti. Byl čestným členem Občanské Besedy v Mratíně a členem mnoha hospodářských a vlasteneckých spolků, např. byl zakladatelem a místopředsedou Spolku pro ochranu honby a zvěře v království Českém, 17 let pokladníkem Spolku pro chov drůbeže a ochranu ptactva v království Českém a od roku 1897 jeho místopředsedou, podporoval Zemský ústřední spolek včelařský, byl výborným včelařem.
Vedle četných příspěvků do časopisů napsal několik knih. Zemřel 4. února 1907 o 9. hodině dopolední a byl uložen 6. února 1907 na Olšanském hřbitově do rodinného hrobu.
Další info URLPobytové přihlášky pražského policejního ředitelství (konskripce)
URLSoupis pražského obyvatelstva 1830-1910

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 16 / 000001644.htm ]