NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Hayn, Hugo, 1843-1923
Narození 2. ledna 1843, Vratislav (Polsko)
Úmrtí 20. ledna 1923, Drážďany (Německo)
Místo působení Vrchlabí (okr. Trutnov) - Oesterreichischer Riesengebirgs-Verein (1905)

Biografická pozn. Německý bibliograf a knihovník.
Źivotopis Narodil se 2. ledna 1843 v Breslau (dnešní Vratislav) do rodiny okresního soudce. Dětství strávil na statku strýce poblíž Waldenburgu na jihu Německa. Poté, co byl připraven ke studiu soukromým učitelem, navštěvoval gymnázia ve Schweidnitz (dnešní Svídnice) a Breslau. Od roku 1866 studoval na univerzitě v Berlíně. Jeho učitelem byl historik Leopold von Ranke, který mu umožnil užívat Královskou knihovnu bez omezení. V té době hodně cestoval po Evropě a dokonce údajně navštívil i Severní a Jižní Ameriku. Využil přitom finanční prostředky, které zdědil. Po návratu zahájil bibliografický průzkum v knihovnách v Lipsku, Drážďanech, Darmstadtu, Stuttgartu, Mnichově, Göttingenu, Vídni, Curychu a Londýně. Pod pseudonymem N. Hay vydal v roce 1875 soupis veškeré německé erotické literatury, včetně překladů, pod názvem Bibliotheca Germanorum erotica. Toto dílo mnohokrát rozšířil a doplnil. Objevilo se v dalších vydáních, až se na počátku 20. století rozrostlo na osm svazků. Erotická literatura nebyla jeho jediným zájmem. V roce 1890 sestavil zevrubný přehled snad všech sbírek hádanek od nejstarší doby až do současnosti s názvem Die deutsche Räthsel-Litteratur. V přehledu najdeme latinské a německé sbírky, jež byly předlohou vydavatelům staročeských pohádek. V roce 1905 využil nabídky Rakouského krkonošského spolku ve Vrchlabí zpracovat její knihovní fond. Náročnou práci dokončil v listopadu 1905 a v dalším roce vyšla jeho práce tiskem pod názvem Soupis knih, které jsou k dispozici v knihovně Rakouského krkonošského spolku (Verzeichnis der Bücher, welche in der Bibliothek des Oesterreichischen Riesengebirgs-Vereines vorhanden sind. Hohenelbe: [s.n.], 1906. 205 s.).
Název je však zavádějící, protože se spíše jedná o pečlivě zpracovanou anotovanou bibliografii. Rozdělil ji na čtyři části: publikace týkající se Čech, týkající se Slezska, týkající se Krakonoše a ostatní publikace. Upozorňuje v ní na mimořádné a vzácné exempláře, uvádí biografické údaje o některých autorech, rozepisuje vícesvazková díla. Práce je dokladem, že ji zpracoval mimořádně erudovaný bibliograf. Ke konci života živořil, protože výtěžek z prodeje jeho knih nebyl dostatečný na slušné živobytí. Krátce poté, co dosáhl věku 80 let, byl nalezen mrtvý na lavičce v Drážďanech. Jiná literatura uvádí, že zemřel 20. ledna 1923 v drážďanském chorobinci vyhladovělý a bídou uštvaný.
Další info URLWikipedie (Hugo Hayn)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 16 / 000001645.htm ]