NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Pažout, Julius Augustin, 1837-1911
Odkaz. forma Pažout, Jul., 1837-1911
Pažout, Julius August, 1837-1911
Narození 13. května 1837, Svatý Petr (Slovensko)
Úmrtí 15. ledna 1911, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Královská česká společnost nauk (1868-1874)

Biografická pozn. Narozen 13. 5. 1837 ve Svatém Petru u Komárna (Slovensko), zemřel 15. 1. 1911 v Praze. Ředitel Zemského archivu v Praze, historik, specializace na dějiny raného novověku. Práce v oboru, knihovník, překladatel z němčiny, editor dokumentů k dějinám evangelické církve, spolueditor dokumentů k českým dějinám. Původním vzděláním právník.
Źivotopis Narodil se 13. května 1837 na Slovensku ve Svatém Petru. V letech 1849 až 1857 studoval na gymnáziích v Mladé Boleslavi, Jičíně a Hradci Králové. Po maturitě se zapsal na právnickou fakultu pražské univerzity. Jako nemajetný student si musel během studií přivydělávat zpočátku vyučováním v rodinách majitelů domů a kaváren, jako byli Braithutové a Carmine, později prací v advokátních kancelářích dr. Hermanna a dr. Haase. Po ukončení právnických studií pracoval od roku 1861 v redakci úředního listu Pražské Noviny. Když noviny zanikly, oslovil v roce 1864 tehdejšího ředitele zemského archivu prof. Gindelyho a požádal ho o přijetí za kopistu. Uspěl a opisoval rukopisy Ochranovských a těžko čitelné zápisky o poradách nejvyšších zemských úředníků v letech 1608 a 1609 z místodržitelského archivu. Profesora Gindelyho zaujalo, že Pažout pocházel ze Slovenska stejně jako jeho otec. Když v roce 1865 rozhodl zemský výbor o vytvoření místa 2. adjunkta v Zemském archivu, Gindely Pažouta doporučil a Pažout byl jmenován jako prozatímní adjunkt s platem 600 zlatých. To nebyla vysoká částka, takže Pažout využil odchodu Viléma Kaulicha do Štýrského Hradce r. 1868 a rozhodnutí předsednictva Královské české společnosti nauk neobsazovat místo knihovníka společnosti dřívějším způsobem, ale dosadit na ně nečlena. Dne 4. listopadu 1868 pověřilo touto prací J. Pažouta a platilo mu jako pořadateli knihovny ročně 200 zl., později 300 zl. Jako pořadatel knihovny společnosti pracoval až do 14. října 1874. Mnohem déle pracoval v Zemském archivu, v němž často zastupoval prof. Gindelyho.
Ten jej vysílal často i k samostatným historickým výzkumům, zejména pokud se týkalo období třicetileté války a postavy Valdštejnovy. Pažout přeložil také do češtiny Gindelyho čtyřsvazkové Dějiny českého povstání. Svému nadřízenému řediteli, resp. správci, přivezl velká množství cenného materiálu historického, výpisků a zpráv z různých evropských měst jakož i z četných domácích archivů. Spolupracoval na různých publikacích zemského archivu (Sněmy české po r. 1526, Korrespondence Karla ze Žerotína, Prameny k dějinám židů v Čechách). U příležitosti čtyřiceti let služby v Zemském archivu mu byl udělen titul ředitele. Po 44 letech služby v Zemském archivu odešel 1. prosince 1909 do penze. Ještě krátce předtím (30.ledna 1909) byl zvolen za mimořádného člena Královské české společnosti nauk. Zemřel 15. ledna 1911 v Praze na Smíchově a tři dny nato zde byl pohřben.
Další info URLZáznam v matrice zemřelých

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 16 / 000001652.htm ]