NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Mrázek, Alois, 1868-1923
Narození 19. června 1868, Příbram (okr. Příbram)
Úmrtí 26. listopadu 1923, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Královská česká společnost nauk (1904-1912)

Biografická pozn. Narozen 19.6.1868 v Příbrami, zemřel 26.11.1923 v Praze. PhDr., profesor zoologie na Universitě Karlově v Praze. Práce v oboru, překladatel a knihovník.
Źivotopis Narodil se 19. června 1868 v Příbrami. Po středoškolských studiích v rodném městě studoval od roku 1886 přírodní vědy na Filozofické fakultě pražské univerzity. Asistoval u profesora Vejdovského a v únoru 1896 nabyl doktorátu za disertační práci Příspěvky k poznání vývoje některých tasemnic ptačích. Roku 1898 se habilitoval pro zoologii, v roce 1905 byl jmenován mimořádným a v roce 1910 řádným profesorem. V roce 1919 se stal ředitelem zoologického ústavu na Karlově univerzitě. V roce 1917 vážně onemocněl a tato nemoc ho výrazně poznamenala po celý jeho život. Konal hojná studia v přírodě doma i za hranicemi, zejména prozkoumal jihoevropské jeskyně, podnikl cestu do Spojených států severoamerických a účastnil se zoologických sjezdů. Vědecky se obíral otázkami systematickými, anatomickými, cytologickými, embryologickými, ekologickými a jinými. Četné práce z různých oborů publikoval v českých časopisech, zejména ve „Věstníku“ Královské české společnosti nauk („O hermafroditismu u Copepodů“, 1891, „Příspěvky k poznání sladkovodních Copepodů“, 1893, „Studie o Sporozoích“, 1899 aj.). V této společnosti pracoval od října 1904 jako správce knihovny až do prosince 1912. Bylo to v době, kdy se jeho pracovní poměr zhoršily. V místnostech Královské české společnosti nauk trávil veškerý volný čas. Nikde jinde nebyl k nalezení než v knihovně a vykonával zde nejen knihovnické činnosti, ale studoval i vědeckou literaturu, jíž byl zde obklopen. Řada jeho pojednání vyšla v německých publikacích.
Za války založil a vydal svým nákladem „Sborník zoologický“, aby mohli jeho studenti publikovat. V něm uveřejnil cenné studie jako „K problému dědičnosti získaných vlastností“ aj., které v cizojazyčných resumé předkládal světovému vědeckému fóru. Mimo to vydal spis „O nauce vývojové“ a ukázky z další chystané knihy, k jejíž vydání pro předčasnou smrt nedošlo, otiskl v roce 1919 ve „Vědě přírodní“. V roce 1906 přeložil 2 díly knihy „Darwin a po Darwinovi“ od autora Romanesa. Zemřel 26. listopadu 1923 v Praze.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 16 / 000001654.htm ]