NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Weinbrenner, Ottmar, 1847-1917
Narození 4. července 1847, Brno (okr. Brno-město)
Úmrtí 22. srpna 1917, Lomnička (okr. Brno-venkov)
Místo působení Brno (okr. Brno-město) - Brünner Gabelsberger Stenografen-Verein (1874-1889)

Biografická pozn. Narozen 4.7.1847 v Brně, zemřel 22.8.1917 v Lomničce. Ekonom, knihovník, redaktor a stenograf.
Źivotopis Narodil se 4. července 1847 v Brně. V roce 1864 maturoval s vyznamenáním na c.k. státním gymnáziu v Brně. Byl zaměstnán v zemské účtárně v Brně. V roce 1871 byl uváděn jako diurnista pomocných úřadů, v roce 1890 byl jmenován revidentem, v r. 1899 už moravským zemským účetním radou a krátce nato vrchním zemským účetním radou. S tímto titulem odešel i do penze. Byl aktivním funkcionářem v řadě brněnských německých spolků, jako byl spolek Apollo nebo Hesperus. Nejvíce se však zasloužil o rozvoj těsnopisu na Moravě. Byl členem brněnského spolku Gabelsbergerových stenografů, v němž zastával funkci knihovníka od roku 1874 až do roku 1889. V roce 1878 provedl přípravné práce ke katalogu spolkové knihovny. Katalog vyšel tiskem následující rok pod názvem "Katalog der Bibliothek des Brünner Gabelsberger Stenografen-Vereines: nach dem Stande der Bibliothek mit 1. Juli 1879" a k 1. červenci 1879 informoval o 350 titulech v 850 svazcích. O tom, že o knihovnu pečoval příkladně, svědčí fakt, že když ve funkci knihovníka skončil, knihovní fond tvořilo 580 titulů v 1320 svazků. Od roku 1875 do roku 1889 byl i redaktorem spolkového orgánu Mährische Blätter für Stenographie a učitelem těsnopisu. V roce 1875 totiž složil zkoušky, aby mohl vyučovat těsnopis. Od toho roku byl učitelem ve spolku, od školního roku 1878/79 na tehdejší komunální reálce, pozdější zemské vyšší reálce v Brně vyučoval těsnopis 25 let, od r. 1896 do roku 1917 vedl kurz těsnopisu na dvouleté dívčí pokračovací škole.
Knihovnickou a redakční činnost v brněnském spolku patrně ukončil z toho důvodu, že byl v roce 1889 zvolen jednatelem Německého moravsko-slezského svazu těsnopisců. Zemřel 22. srpna 1917 v Lomničce, jeho tělo bylo však převezeno do Brna, pohřební obřad proběhl 25. srpna 1917 v kostele sv. Tomáše a tělo bylo uloženo na Ústředním hřbitově města Brna.
Medaile a ocenění Čestná medaile za čtyřicetiletou věrnou službu (1910)
Další info URLInternetová encyklopedie dějin Brna (Ottmar Weinbrenner)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 16 / 000001662.htm ]