NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Kaván, Jiří, 1877-1933
Narození 3. února 1877, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Úmrtí 30. března 1933, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Jednota českých mathematiků (1897-1910)

Biografická pozn. Narozen 3.2.1877 v Praze, zemřel 30.3.1933 tamtéž. PhDr., matematik a astronom, literatura z oboru.
Źivotopis Narodil se 3. února 1877 do hudební rodiny v Praze. Maturoval na gymnáziu v Křemencově ulici a od roku 1896 studoval na Filozofické fakultě české univerzity matematiku a fyziku. Stal se členem Jednoty českých mathematiků a na valné hromadě byl 4. prosince 1897 zvolen za druhého knihovníka. Jako knihovník působil v jednotě až do roku 1910, když v roce 1909 byl zvolen za 1. knihovníka. Byl hodnocen jako jeden z nejhorlivějších jejích knihovníků. Dal základ k řádnému vedení knihovny a v roce 1909 vydala Jednota tiskem jeho obsáhlý katalog knihovny, která v té době měla už přes 6 tisíc svazků, s podrobným vypsáním všech podstatných bibliografických dat každé knihy pod názvem Katalog knihovny Jednoty českých mathematiků. Již během univerzitních studií pracoval v astronomickém ústavu a od 1. listopadu 1901 v něm zakotvil natrvalo jako asistent. V roce 1902 byl promován na doktora filozofie, když obhájil rigorózní práci O některých spirálách. Ani po získání akademického titulu se však nezlepšila jeho finanční situace. Jako asistent měl pravidelný příjem zpočátku jen 1400 zlatých, a proto vedle práce v ústavu působil v letech 1902–1909 v c. k. českém gymnáziu v Praze na Malé Straně. Na astronomickém ústavu se zabýval hlavně praktickým pozorováním, k němuž využíval osmipalcového univerzitního dalekohledu, a počítal různé tabulky pro hvězdárnu v Ondřejově. V té době napsal řadu článků pro Ottův slovník naučný.
V roce 1919 odešel na Slovensko do Staré Ďaly (dnes Hurbanovo), na Maďary opuštěnou hvězdárnu hraběte Konkolyho. Zde pobyl devět let a pak se vrátil zpět do Prahy. V Praze se mu podařilo dokončit jedinečné tabulky úplného rozkladu v prvočinitele všech čísel do 256.000. Tabulky dvakrát nezávisle propočítal, nákladem hvězdárny vytiskl a s oddanou pomocí své manželky svědomitě korigoval. Nestačil už jen napsat úvod, protože práci na něm ukončila jeho nečekaná smrt. Vrchní komisař státní hvězdárny, člen odboru ČAVU od r. 1925, člen výboru Československé mykologické společnosti a vynikající hudebník milující chrámovou hudbu zemřel 30. března 1933 v Praze. Pohřben byl na smíchovském hřbitově na Malvazinkách (Malvazinecký hřbitov, GII, 174).

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 16 / 000001663.htm ]