NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Theurer, Josef A., 1862-1928
Narození 20. listopadu 1862, Litomyšl (okr. Svitavy)
Úmrtí 7. září 1928, Příbram (okr. Příbram)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Jednota českých mathematiků (1884-1887, 1889-1892)

Biografická pozn. Narozen 20.11.1862 v Litomyšli, zemřel 7.9.1928 v Příbrami. PhDr., profesor Vysoké školy báňské v Příbrami. Práce v oboru fyziky a hudební estetiky.
Źivotopis Narodil se 20. listopadu 1862 v Litomyšli do rodiny knížecího inženýra. Po absolvování gymnázia v Litomyšli studoval od roku 1883 matematiku a fyziku na pražské univerzitě, roku 1884 se stal asistentem prof. Strouhala, kde získal cenné zkušenosti při zařizování fyzikálního ústavu v Klementinu. V letech 1884 až 1887 a 1889 až 1892 byl opakovaně volen do funkce knihovníka Jednoty českých mathematiků. Zasloužil se o vydání prvního tištěného katalogu (J. A. Theurer, J. Kropáček, F. Bayer, B. Maška: Katalog knihovny Jednoty českých mathematiků, JČM, Praha, 1888, 94 stran). Roku 1885 byl promován doktorem filozofie pro obor matematicko-fyzikálních věd, když obhájil disertaci Historické studie o theorii kmenných čísel. Od roku 1888 do roku 1895 byl suplentem na středních školách v Praze, Jindřichově Hradci, Královských Vinohradech a Pelhřimově. Roku 1895 nastoupil na místo prozatímního docenta matematiky a fyziky na příbramské báňské akademii. Zavedl tam přednášky z elektrotechniky a vybudoval základy elektrotechnického ústavu. V roce 1899 byl jmenován mimořádným profesorem a v roce 1902 řádným profesorem fyziky. V letech 1903 až 1905 byl zvolen prvním rektorem Vysoké škola báňské. Znovu pak byl rektorem ještě v letech 1907 až 1911, 1917 až 1921 a 1926 až 1927. Pořádal rozsáhlé přednáškové cykly pro veřejnost o fyzice, matematice, též však o hudbě, které byla jeho celoživotní vášní, bádal o životě Bedřicha Smetany, vedl příbramský pěvecký spolek Lumír a Dobromila.
Byl dopisujícím členem Královské české společnosti nauk, Národohospodářského ústavu při České akademii věd a umění, členem vědecké rady Masarykovy akademie práce, řádným členem balneologické společnosti v Praze, čestným členem Jednoty československých matematiků a fysiků, akad. spolku československých posluchačů hutního inženýrství, Vzdělávacího sboru v Příbrami, členem Poradního sboru matematicko-přírodovědeckého při Ministerstvu školství a národní osvěty. Zemřel 7. září 1928 v ranních hodinách v Příbrami raněn mrtvicí.
Medaile a ocenění Pojmenování náměstí po něm v Příbrami
Další info URLWikipedie (Josef Theurer)
URLBiografie (Josef Theurer)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 16 / 000001665.htm ]