NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Kořínek, Vladimír, 1899-1981
Narození 18. dubna 1899, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Úmrtí 2. června 1981, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Jednota československých matematiků a fysiků (1925-1929, 1945-1950)

Biografická pozn. Narozen 18.4.1899 v Praze, zemřel 2.6.1981 tamtéž. RNDr., DrSc., profesor matematiky, knihovník, publikace z oboru.
Źivotopis Narodil se 18. dubna 1899 v Praze na Vinohradech do rodiny c.k. soudního adjunkta. V letech 1910 až 1918 docházel na gymnázium v dnešní Londýnské ulici v Praze. Po maturitě si zapsal studium matematiky a fyziky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Studium dokončil v roce 1922, rok nato získal doktorát na nově zřízené Přírodovědecké fakultě UK. V letech 1923 a 1924 složil státní zkoušky z matematiky a fyziky a dosáhl aprobace pro výuku těchto předmětů na vyšších středních školách. Školní rok 1923/24 strávil v Paříži na Sorbonně a College de France. Od září 1924 vyučoval na gymnáziu na Vinohradech, kde předtím maturoval. Od podzimu roku 1925 byl kromě toho asistentem 2. fyzikálního ústavu ČVUT, od školního roku 1927/28 do konce dubna roku 1931 asistentem 2. ústavu matematiky ČVUT. Ve školním roce 1929/30 pobýval na univerzitě v Hamburku u matematika E. Artina. V roce 1931 se habilitoval na Přírodovědecké fakultě UK a jako soukromý docent měl přednášky z algebry a teorie čísel. Zaměstnán byl ale v letech 1931 až 1935 na Státním úřadu statistickém. V roce 1933 byl zvolen mimořádným členem Královské české společnosti nauk. V roce 1935 se stal mimořádným profesorem Přírodovědecké fakulty UK. Po uzavření českých vysokých škol v roce 1939 byl dán „na dovolenou s čekatelným” a sepisoval učebnici Základy algebry. V roce 1946 byl jmenován řádným profesorem Univerzity Karlovy, stal se mimořádným členem II. třídy České akademie věd a umění a členem České národní rady badatelské.
V listopadu 1952 se stal akademikem a v Československé akademii věd zastával řadu funkcí. Po vzniku samostatné Matematicko-fyzikální fakulty UK se stal vedoucím nově zřízené katedry matematiky, ve školních rocích 1953/54 a 1954/55 byl děkanem fakulty, od roku 1957 členem její vědecké rady a vedoucím Katedry algebry a geometrie, ve školním roce 1964/65 proděkanem pro pedagogické záležitosti, v letech 1966 až 1969 členem vědecké rady UK. Počátkem roku 1970 utrpěl vážný úraz, který vyžadoval dlouhou rehabilitaci. Přestal vést katedru a odešel do důchodu, nějakou dobu však ještě pracoval na fakultě na částečný úvazek. Zemřel 2. června 1981. Již během vysokoškolských studií byl velmi aktivním členem Jednoty československých matematiků a fyziků a jeho aktivita ho v Jednotě neopustila do konce života. V roce 1965 mu proto bylo uděleno čestné členství. V lednu 1925 byl poprvé zvolen do funkce knihovníka a volba do této funkce se opakovala i v následujících studijních rocích až do prosince 1928, kdy byl zvolen knihovníkem pro studijní rok 1928/29. V té době pomáhal K. Rychlíkovi a V. Trkalovi se sestavením katalogu knihovny. V prosinci 1945 byl zvolen do funkce hlavního knihovníka. Ve funkci působil do roku 1950 a výrazně se zasloužil o rozvoj knihovny Jednoty. V souvislosti s tím, že v roce 1935 pobýval měsíc na univerzitách v Moskvě, Leningradě a Kyjevě a byl prvním československým matematikem, který navázal odborné kontakty se sovětskými matematiky, nepřekvapuje, že se snažil doplňovat sovětskou literaturu do knihovního fondu.
Známé jsou i jeho vyjednávací schopnosti. V roce 1944 požádal výzkumný ústav německé říšské pošty, podporovaný německým státním ministerstvem, o prodej nebo zapůjčení 860 svazků časopisů z knihovny Jednoty. V té době měl jako člen výboru na starost časopisy a spolu s Valouchem začal s ústavem vyjednávat. Podařilo se jim, že byl tento požadavek snížen na 380 svazků. Tento snížený požadavek musil však být splněn a časopisy byly do Německa odvezeny.
Medaile a ocenění Stříbrná medaile Univerzity Karlovy (1960)
Řád práce (1962)
Pamětní medaile Univerzity Karlovy (1968)
Stříbrná medaile Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (1969)
zlatá plaketa Bernarda Bolzana (1969)
medaile Matematickofyzikální fakulty Univerzity Karlovy (1978)
Další info URLBiografie (Vladimír Kořínek)
URLWikipedie (Vladimír Kořínek (matematik))
URLZáznam v matrice narozených

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 16 / 000001675.htm ]