NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Bednářová, Jana, 1979-
Odkaz. forma Chmelíková, Jana, 1979-
Narození 8. ledna 1979, Ústí nad Labem (okr. Ústí nad Labem)
Místo působení Ústí nad Labem (okr. Ústí nad Labem) - Státní vědecká knihovna (nyní Knihovna Ústeckého kraje) (1998-)

Biografická pozn. Narozena 8.1.1979 v Ústí nad Labem. Knihovnice Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem.
Źivotopis Narodila se 8. ledna 1979 v Ústí nad Labem jako Jana Chmelíková. V letech 1994 až 1998 vystudovala obor Metody a technika informační práce se zaměřením na knihovnictví na Střední škole informačních a knihovnických služeb v Praze. Od akademického roku 2019/2020 studuje bakalářský program Informační studia a knihovnictví na ÚISK FF UK v Praze. Od září 1998 pracuje v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem. Do května 2017 byla zaměstnána na pozici knihovníka a bibliografa v Regionální studovně, Studovně literárně vědní a Bibliografickém oddělení, od června 2017 do září 2019 v Bibliografickém oddělení a v Oddělení studoven, do něhož byla včleněna kromě Regionální studovny a Studovny literárně vědní i Studovna výtvarného umění a Všeobecná studovna (od března 2019 navíc zastupovala vedoucí oddělení). V tomto období konkrétně prováděla následující činnosti: Správa a organizace specializovaných studoven, Příprava podkladů pro plány činnosti, pro komplexní rozbory činnosti a pro koncepci rozvoje knihovny, Zajišťování knihovnické a bibliografické, referenční a informační služby, Tvorba faktografických a bibliografických databází (REOS), Zpracování odborných rešerší a bibliografií, Informační vzdělávání uživatelů, Publikační, ediční a redakční činnost, vedení agendy pro přidělování čísel ISBN, Monitoring tisku a médií ve vztahu k SVKUL, Lokální supervize pro jmenné zpracování národních autorit NK ČR. V říjnu 2019 byla ustavena do funkce krajský metodik v Oddělení regionálních funkcí.
Zodpovídá v něm za tyto činnosti: Správa a organizace činnosti Oddělení regionálních funkcí, Příprava podkladů pro plány činnosti, pro komplexní rozbory a pro koncepci rozvoje knihovny, Knihovní, metodická, konzultační a poradenská činnost s krajskou působností, Zajišťování plnění úkolů regionálních funkcí knihovny ve veřejných knihovnách v Ústeckém kraji (ÚK) a kontrola plnění výkonu regionálních funkcí v ÚK, Spolupráce s knihovnami pověřenými výkonem regionálních funkcí v ÚK a koordinace jejich činnosti, Spolupráce s krajským úřadem a příprava podkladů pro výkon regionálních funkcí, Zpracování výročních zpráv o výkonu regionálních knihoven v ÚK, Zpracování údajů pro statistické výkaznictví za veřejné knihovny ÚK pro NIPOS, metodická pomoc knihovnám při zpracování statistiky knihovnických činností, Budování krajského webového portálu pro knihovny a jejich pracovníky na webu SVK, Zajišťování distribuce knihovnického materiálu v kraji, Koordinace a organizační zajištění celoživotního vzdělávání knihovníků v kraji, Podpora využívání grantových programů knihovnami ÚK, Propagace příkladů dobré praxe, oceňování knihovníků a knihoven v ÚK, Publikační, ediční a redakční činnost, vedení agendy pro přidělování čísel ISBN. V rámci publikační činnosti vytvořila v letech 1998 až 2019 desítky medailonů a personálních bibliografií osobností pro periodikum Výběr kulturních výročí.
Od roku 2016 do roku 2019 toto periodikum redigovala a od roku 2005 do roku 2019 zpracovávala regionální část Kalendária kulturních výročí (zvláštní číslo Výběru kulturních výročí). Od roku 2020 je členem SKIP (region 06 Drsný Sever).

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 16 / 000001679.htm ]