NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Rychlík, Karel, 1885-1968
Narození 16. srpna 1885, Benešov (okr. Benešov)
Úmrtí 28. května 1968, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Jednota českých mathematiků (1909-1915)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Jednota československých matematiků a fysiků (1930-1941)

Biografická pozn. Narozen 16.8.1885 v Benešově, zemřel 28.5.1968 v Praze. PhDr., profesor matematiky, knihovník, práce z oboru.
Źivotopis Narodil se 16. srpna 1885 v Benešově do rodiny protokolisty benešovského okresního hejtmanství. Ve školním roce 1896/97 docházel na reálné gymnázium do Chrudimi, pak tři roky na gymnázium Františka Josefa I. v rodišti a od školního roku 1900/01 na Akademické gymnázium v Praze, kde v červenci 1904 maturoval. V říjnu 1904 nastoupil na Filozofickou fakultu Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze a stal se činným členem Jednoty českých mathematiků. Do konce studijního roku 1906/07 studoval na filozofické fakultě matematiku a fyziku. V následujícím roce 1907/08 získal státní stipendium, na rok odjel za studiem do pařížské Sorbonny a zároveň zpracovával svou disertační práci. Po návratu v roce 1908 vykonal zkoušku učitelské způsobilosti z matematiky a fyziky pro gymnázia a reálky. V roce 1909 na základě disertace O grupách ternárních kolineací holoedricky isomorfních s alternativními a symetrickými grupami permutací získal doktorát filozofie. Od toho roku působil jako asistent matematiky na filozofické fakultě a byl zvolen za knihovníka Jednoty. Roku 1912 se na univerzitě habilitoval s prací Příspěvek k teorii forem a v roce 1913 přešel jako asistent na Českou vysokou školu technickou v Praze. Zde byl v roce 1920 jmenován mimořádným a v roce 1923 řádným profesorem matematiky. V roce 1922 byl zvolen mimořádným členem Královské české společnosti nauk a v roce 1924 mimořádným členem České akademie věd a umění. V lednu 1930 byl zvolen za knihovníka Jednoty českých matematiků a fyziků.
V této funkci působil až do roku 1941. Dbal i na řádné doplňování knihovny své stolice matematiky. V roce 1940 byl dán na dovolenou s čekatelným a v roce 1946 byl penzionován. Až do konce života byl velice aktivní a nezdolný. Zemřel 28.května 1968 v Praze, když podlehl rakovině močového měchýře.
Další info URLWikipedie (Karel Rychlík)
URLBiografie (Karel Rychlík)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 16 / 000001680.htm ]