NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Jarník, Vojtěch, 1897-1970
Narození 22. prosince 1897, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Úmrtí 22. září 1970, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Jednota československých matematiků a fysiků (1926-1928)

Biografická pozn. Narozen 22. 12. 1897 v Praze, zemřel 22. 9. 1970 tamtéž. Prof. RNDr., DrSc., matematik zaměřující se zejména na teorii čísel, matematickou analýzu a historii matematiky. Vysokoškolský pedagog, knihovník.
Źivotopis Narodil se 22. prosince 1897 do rodiny doktora filozofie a profesora na české univerzitě v Praze. V letech 1907 až 1915 docházel na První českou reálku v Ječné ulici v Praze. Od roku 1915 studoval matematiku a fyziku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1919 vykonal zkoušku učitelské způsobilosti z fyziky a o rok později z matematiky. V roce 1921 následoval doktorát za práci O kořenech funkcí Besselových. Již v době svého studia byl v letech 1919 až 1921 asistentem na české technice v Brně u profesora Jana Vojtěcha. V roce 1921 přešel do Prahy asistovat do matematického semináře na Přírodovědeckou fakultu Karlovy univerzity. Od podzimu 1923 do února 1925 studoval na univerzitě v Göttingen. V roce 1925 se na univerzitě v Praze habilitoval z matematiky. V roce 1926 byl zvolen mimořádným členem Královské české společnosti nauk. V letech 1926 až 1928 se nechal opakovaně zvolit knihovníkem Jednoty, ale knihovnické práci se mohl věnovat jen částečně, protože ve školním roce 1927/28 pokračoval ve studiu na univerzitě v Göttingen. Ve studijním roce 1933/34 dal knihovně Jednoty k dispozici lístkový katalog separátů ze své knihovny. Katalog, který měl asi 800 lístků a pravidelně se doplňoval, byl vyložen v manipulační místnosti knihovny Jednoty. V roce 1929 byl jmenován mimořádným profesorem matematiky na Karlově univerzitě a v roce 1935 řádným profesorem. V roce 1934 byl zvolen mimořádným členem České akademie věd a umění. V letech 1935 až 1950 byl vedoucím redaktorem matematické části Časopisu pro pěstování matematiky a fyziky.
Ve školním roce 1947/48 byl zvolen děkanem Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity a v období 1950 až 1953 prorektorem Karlovy univerzity. Po vzniku Československé akademie věd byl v roce 1952 jmenován akademikem, ve školním roce 1959/60 zvolen děkanem Matematicko-fyzikální fakulty Karlovy univerzity. Na univerzitě působil až do léta 1968, kdy odešel do penze. Zemřel po delší těžké nemoci 22. září 1970 večer v Praze. Smuteční obřad proběhl ve strašnickém krematoriu o šest dnů později. Pohřben byl na břevnovském hřbitově v Praze (hrob F 238).
Medaile a ocenění laureát státní ceny Klementa Gottwalda (1952)
Řád práce (1958)
stříbrná čestná plaketa ČSAV “Za zásluhy o vědu a lidstvo”
Medaile J. A. Komenského (1962)
Řád republiky (1967)
Další info URLWikipedie (Vojtěch Jarník)
URLZáznam v matrice narozených

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 16 / 000001690.htm ]