NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Khol, František, 1877-1930
Narození 4. listopadu 1877, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Úmrtí 3. ledna 1930, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Knihovna Národního muzea (1904-1920)

Biografická pozn. Narozen 4.11.1877 v Praze, zemřel 3.1.1930 tamtéž. Ing., knihovník, dramaturg, prozaik, libretista, překlady z francouzštiny a němčiny.
Źivotopis Narodil se 4. listopadu 1877 v Praze na Smíchově. V Pardubicích vystudoval reálku. Po maturitě studoval technickou chemii na české technice v Praze a získal titul inženýra chemie. V letech 1900 až 1904 byl asistentem při stolici mineralogie a geologie na české technice. V roce 1904 získal místo výpomocného úředníka v Knihovně Národního muzea, poté co se vytvořilo místo 4. skriptora pro J. Volfa. Protože J. Wegner byl nemocný, katalogizoval Khol místo něho v tom roce přírodovědné publikace. V roce 1905 dokončil katalog přírodovědeckého oddělení a inventoval dokumenty po zemřelém kustodu J. Wegnerovi. Rozkvět technických a přírodních věd v moderní době ho inspiroval k vytvoření nových oddělení z knih, které byly dosud zařazeny do nevhodných oddělení. Zkatalogizoval knihy pro matematické, fyzické a chemické oddělení a začal vytvářet oddělení pro vědy inženýrské (inženýrství strojní, stavitelské, stavitelství pozemní, architektura konstruktivní, hornictví a hutnictví), pro technologii mechanickou, chemickou, řemesla, průmysl, obchod a spojovací prostředky, pro ekonomii, zemědělství, lesnictví, zahradnictví, rybářství, včelařství, vinařství, mlékařství, domácí hospodářství a gastronomii. V roce 1906 postoupil do pozice amanuense na zkoušku jednoho roku a pokračoval v katalogizování svých oddělení. Při této činnosti zpracoval definitivně dosud neinventovaný knižní material rozmanitých oddělení, zbylý z dřívějších let, a uspořádal sklad vyřazených knih, pokud patřily do jeho oddělení.
V tom roce navíc převzal administraci výměn za publikace »Komitétu pro přírodovědecký výzkum Čech«. Bylo upraveno pravidelné zasílání a všechny publikace byly hned po dojití do muzea zapsány. Tím vzrostlo oddělení periodických přírodovědeckých publikací a utvořeno též samostatné oddělení publikací amerických k srovnávacímu studiu badatelů českých. Při pořádání literárních pozůstalostí pomáhal tam, kde se korespondence týkala zejména starších českých přírodovědců. V roce 1907 se stal definitivním amanuensem. Od toho roku řídil stále vzrůstající agendu při půjčování knih do obou čítáren i členům Společnosti domů. Pořádal také a doplňoval oddělení hudebnin. V roce 1911 byl již skriptorem muzejní knihovny a správcem oddělení přírodovědeckého a technického. V roce 1920 (některé prameny uvádějí již rok 1918) odešel z knihovny Národního muzea jako vrchní bibliotekář. Až do roku 1925 působil jako dramaturg činohry Národního divadla, když byl do této funkce jmenován v roce 1915. Po roce 1925 založil divadelní zastupitelství „Centrum“, kterým odpoutal české divadlo od německých agentur a razil přímou cestu českým dramatům do ciziny. Díky němu poznala cizina hry Langera, Šrámka i bratří Čapků. S divadlem souvisí i jeho libreta, s prací v muzeu jeho dílo o Tadeáši Haenkem. V letech 1912 až 1924 byl druhým voleným předsedou Spolku českých bibliofilů. V letech 1914 až 1920 byl jednatelem Literárního odboru Umělecké besedy v Praze. Byl členem redakce Samostatnosti a České Demokracie, redaktorem Pokrokové revue.
Byl významným českým znalcem života a díla G. Casanova. Zemřel po delší nemoci 3. ledna 1930 ve tři hodiny ráno v Praze. Pohřben byl 7. ledna 1930 na Olšanech (IX. hřbitov. Odděl. 1, hrob 212). Pozůstalost je uložena v Literárním archivu Památníku národního písemnictví v Praze.
Medaile a ocenění Turkova cena (1915)
Další info URLPobytové přihlášky pražského policejního ředitelství
URLZáznam v matrice narozených

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 16 / 000001692.htm ]