NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Kolář, Josef, 1830-1910
Narození 15. března 1830, Sylvárův Újezd (okr. Jičín)
Úmrtí 22. dubna 1910, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Knihovna Národního muzea (1893-1910)

Biografická pozn. Narozen 15. 3. 1830 v Silvárově Újezdě u Hořic, zemřel 22. 4. 1910 v Praze. Pracovník knihovny Národního muzea, slavista. Práce v oboru, překladatel z polštiny, srbštiny a ruštiny.
Źivotopis Narodil se 15. března 1830 v Sylvárově Újezdě do rodiny chalupníka. Od pěti let navštěvoval vesnickou školu v Lískovicích, kde se cvičil ve zpěvu a hudbě, a kaplana v České Brusnici, který ho učil německy. V letech 1844 až 1850 studoval na gymnáziu v Jičíně. V roce 1850 se přestěhoval do Prahy, pokračoval na malostranském gymnáziu a na prvním vzorném českém staroměstském gymnáziu, kde v roce 1852 maturoval s vyznamenáním. V letech 1852 až 1856 studoval přírodní vědy a filologii na filozofické fakultě pražské univerzity. Jako kandidát profesury vyučoval dva roky přírodopis v gymnaziálních a reálních třídách Jungmannova soukromého ústavu a jako suplent pět let přírodopis a češtinu na c. k akademickém staroměstském gymnáziu. Přitom se stále zdokonaloval v polštině, srbochorvatštině a ruštině. V roce 1861 se stal sekretářem Matice české. V letech 1863 a 1864 podnikl s podporou Svatoboru studijní cestu do knihoven v Petrohradu, Moskvě, Nižném Novgorodu a Kazaně, kde studoval staroslovanskou literaturu. V prosinci 1864 byl jmenován učitelem, později docentem slovanských jazyků na Královské zemské polytechnice v Praze. V roce 1870 se stal mimořádným členem Královské české společnosti nauk. Kromě výuky na polytechnice začal v roce 1868 působit na filozofické fakultě pražské univerzity jako lektor polštiny, v roce 1874 jako lektor ruštiny a v roce 1883 jako lektor srbochorvatštiny. V letech 1870 až 1873 působil jako soudní překladatel při Zemském soudu v Praze a v letech 1872 až 1874 navíc vyučoval ruštinu i na Česko-slovanské obchodní akademii v Praze.
Souběžně s pedagogickou činností působil od 15. března 1893 až do své smrti jako “výpomocný úředník” v Knihovně Národního muzea. Na začátku 20. století katalogizoval v knihovně nová bohemika, dokončil katalog ilustrovaných časopisů a zařazoval přírůstky zahraniční literatury. V roce 1908 navíc doplňoval hotové abecední katalogy německé, románské a anglické literatury a jazykovědný katalog. Jako slavista byl uznáván nejen v Čechách, ale i v zahraničí. Byl členem Svobodné společnosti přátel ruské slovesnosti, Moskevské archeologické společnosti při Moskevské univerzitě a Společnosti srbské literatury v Bělehradě. Přispíval do řady časopisů, časopis Zlaté klasy dokonce kratší dobu redigoval. Za kulturní práci byl vyznamenán rěm . V roce 1908 byl na vlastní žádost zproštěn univerzitních povinností s císařem vyměřenou penzí ve výši 2 700 korun. Zemřel 22. dubna 1910 v Praze Novém Městě. Tři dny poté byl pohřben v rodinném hrobě na Olšanských hřbitovech (VI/2) v Praze. Literární pozůstalost je uložena v Památníku národního písemnictví. Zlatá Praha, 1910, č. 25, s. 298 (fotografie)
Medaile a ocenění Řád knížete Danila I. za nezávislost Černé Hory, rytířský stupeň
Další info URLÖsterreichisches Biographisches Lexikon (Kolár, Josef)
URLWikipedie (Josef Kolář)
URLSoupis pražského obyvatelstva
URLPobytové přihlášky pražského policejního ředitelství (konskripce)
URLArchiv hl. m. Prahy, Matrika zemřelých u sv. Štěpána, sign. ŠT Z14, s. 101.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 17 / 000001702.htm ]