NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Tachezi, Johann Nepomuk, 1763-1828
Odkaz. forma Tachecí, Jan, 1763-1828
Narození 14. února 1763, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Úmrtí 31. července 1828, Litoměřice (okr. Litoměřice)
Místo působení Litoměřice (okr. Litoměřice) - Knihovna na Biskupství litoměřickém (1802-1808)

Biografická pozn. Narozen 14.2.1763 v Praze, zemřel 31.7.1828 v Litoměřicích. Kněz, kanovník a knihovník.
Źivotopis Narodil se 14. února 1763 v Praze. Po absolvování studia filozofie vstoupil do cisterciáckého řádu v klášteře Plasy. Nesložil však řádové sliby, takže po zrušení řádu odešel do pražského generálního semináře, kde dokončil studium teologie. Dne 31. srpna 1788 byl vysvěcen na kněze, stal se kaplanem v Kožlanech na Plzeňsku a v roce 1801 pastorem v nedaleké obci Chříč. Jeho schopnosti byly oceněny tím, že byl jmenován arcibiskupským notářem. Roku 1802 jej biskup Václav Leopold Chlumčanský, rytíř z Přestavlk, povolal do Litoměřic, aby byl jeho sacellanem, tajemníkem, ceremoniářem a knihovníkem. V těchto funkcích zůstal až do roku 1808, ale již roku 1804 byl jmenován profesorem biblického studia Starého i Nového zákona v litoměřickém teologickém ústavu. V ústavu působil až do roku 1824. Když bylo rozděleno biblické studium mezi dva učitele, ponechal si výklad Starého zákona a učil také arabštinu, syrštinu a chaldejštinu, a to převážně bezplatně. V roce 1808 se stal kanovníkem litoměřické diecéze a skutečným konzistoriálním radou. Od roku 1815 se provizorně staral o dozorčí úřad nad školami litoměřické diecéze, v roce 1824 úřad převzal definitivně. V péči měl i penzijní fond vdov a sirotků učitelů litoměřických škol, o který se staral až do své smrti. Přestože byl podle jména cizího (možná italského) původu, byl horlivým Čechem a přítelem Josefa Jungmanna, který v té době vyučoval češtinu v Litoměřicích. Z literárních děl Tachecího je známa pouze jedna esej, která byla otištěna v roce 1814 v Hromádkových Vídeňských listech pod názvem Osvětlený kříž na Zelený čtvrtek v chrámu vatikánském sv. Petra v Římě.
Zemřel 31.července 1828 v Litoměřicích. V závěti odkázal svou sbírku knih biskupskému alumnátu v Litoměřicích.
Medaile a ocenění arcibiskupský notář

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 17 / 000001704.htm ]