NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Krátký, Václav Eduard, 1813-1876
Odkaz. forma Krátký, W. E., 1813-1876
Narození 28. srpna 1813, Janov (okr. Děčín)
Úmrtí 12. srpna 1876, Nová Říše (okr. Jihlava)
Místo působení Nová Říše (okr. Jihlava) - Knihovna premonstrátského kláštera (1842-1850)

Biografická pozn. Narozen 28. 8. 1813 v Janově v Čechách, zemřel 12. 8. 1876 v Nové Říši. Dr., katolický kněz, knihovník, překlad ze španělštiny.
Źivotopis Narodil se 28. srpna 1813 v Janově, kde byl jeho otec c. k. dozorce. Pokřtěn byl 29. srpna 1813 jménem Eduard. V Brně studoval od roku 1832 bohoslovectví a získal titul doktora teologie. V Nové Říši vstoupil do premonstrátského řádu, přijal řádové jméno Václav a v roce 1835 složil řádový slib. V roce 1836 studoval ekonomii v kurzu pořádaném Moravsko-slezskou společností pro povznesení orby, přírodovědy a vlastivědy. V roce 1837 byl vysvěcen na kněze a zastával funkci správce kůru a kapituly. V letech 1842 až 1850 byl knihovníkem v klášterní knihovně a zavedl při půjčování reversy, čímž zabránil ještě k větším ztrátám knih, ke kterým došlo u jeho předchůdců. V letech 1850 až 1854 učil jako suplent češtinu a matematiku na brněnském gymnáziu. V roce 1852 se neúspěšně ucházel o místo v knihovně ve Štýrském Hradci. V roce 1854 byl jmenován profesorem na gymnáziu v Sibini v Sedmihradsku, v letech 1860 až 1868 gymnázium řídil a byl konzistoriálním radou římsko-katolického biskupského konzistoria Alba Iulia v Sedmihradsku. V letech 1869 až 1876 byl prelátem a opatem v Nové Říši, jako bývalý knihovník podporoval klášterní knihovnu, ale byl přehnaně spořivý, takže z oborů, o které se sám zajímal, se mnoho nekoupilo. Byl vynikajícím znalcem cizích řečí, znal 11 jazyků, podle jiných zdrojů znal dokonce 17 jazyků. Napsal srovnávací mluvnici. Byl členem řady vědeckých společností, jako byla společnost královského českého národního muzea v Praze a společnost pro povznesení orby v Brně, a dopisující člen královské italské akademie věd. Zemřel 12. srpna 1876 v Nové Říši na infarkt srdce v 7 hod. večer, pohřeb proběhl čtyři dny nato.
Medaile a ocenění Rytířský kříž Řádu Františka Josefa (1864)
Řád železné koruny III. třídy (1876)
Další info URLKanonie premonstrátú v Nové Říši - Galerie opatů kláštera
URLMatriční záznam o narození a křtu

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 17 / 000001705.htm ]