NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Ritschel, Norbert Florián, 1791-1868
Odkaz. forma Rýčl, Norbert, 1791-1868
Narození 8. října 1791, Telč (okr. Jihlava)
Úmrtí 5. března 1868, Nová Říše (okr. Jihlava)
Místo působení Nová Říše (okr. Jihlava) - Knihovna premonstrátského kláštera (1814-1819, 1850-1868)

Biografická pozn. Narozen 8.10. 1791 v Telči, zemřel 5.3.1868 v Nové Říši. Premonstrát, kněz, archivář a knihovník.
Źivotopis Narodil se 8. října 1791 v Telči. Pokřtěn byl jako Josef Florián. V roce 1809 vstoupil do kláštera premonstrátů v Nové Říši a přijal řádové jméno Norbert. V roce 1812 složil řádové sliby a v roce 1814 byl vysvěcen za kněze. V tom roce se stal knihovníkem a s klerikem Adamem Hettelmayerem, který mu pomáhal, řešil pořádání knihovny rok po požáru v klášteře. Knihy uložené v hromadách v místnosti nad klášterní kuchyní nastěhoval zpět do sálu a uspořádal je podle nového oborového systému. Musel také zkatalogizovat nové přírůstky, které nebyly dlouhou dobu katalogizovány. Od práce ho odváděly záskoky v duchovní správě, především v Jaroměřicích a Starči. V roce 1819 nebo 1820 byl jmenován profesorem matematiky a fyziky na filozofickém učilišti v Brně. V letech 1823 až 1847 byl správcem fary v Krasonicích. Poté se vrátil v roce 1847 do kláštera v Nové Říši a od roku 1850 byl opět knihovníkem. Hned v tom roce pořídil soupis inkunábulí a v roce 1852 pak nový oborový katalog, který několikrát přepracovával. V roce 1852 zavedl i inventární seznam, kam zaznamenával datum získání a cenu. V roce 1860 se dal do budování nového autorského katalogu. Místo nepraktického svazkového zavedl katalog lístkový o rozměru lístků 13 x 20 cm. Autory nepřeváděl do 1. pádu, ale ponechával je i v pádu druhém. Neuváděl údaj o tiskařích a rozsahu díla, ale naopak nešetřil odkazy. Protože počítal, že se fond přesune na jiné místo, nepsal ani signatury. Zato do katalogu zahrnul již údaje o své vlastní knihovně, kterou vybudoval na faře v Krasonicích a která byla začleněna do knihovního fondu po jeho smrti.
O klášterní knihovnu se údajně staral až do své smrti, i když později měl v klášteře funkci převora. Zemřel 5. března 1868 v Nové Říši.
Medaile a ocenění titulární konzistorní rada (1860)
Další info URLVýznamní matematici v českých zemích (Norbert Florián Ritschel)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 17 / 000001706.htm ]