NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Franz, Bedřich, OPraem, 1796-1860
Odkaz. forma Franz, Friedrich, OPraem, 1796-1860
Francz, Fridricus, OPraem, 1796-1860
Narození 1. prosince 1796, Vysoké Veselí (okr. Jičín)
Úmrtí 12. dubna 1860, Nová Říše (okr. Jihlava)
Místo působení Nová Říše (okr. Jihlava) - Knihovna premonstrátského kláštera (1820-1823)

Biografická pozn. Narozen 1. 12. 1796 ve Veselí v Čechách, zemřel 12. 4. 1860 v Nové Říši. Vědec, fotograf, profesor fyziky a aplikované matematiky Filosofické fakulty olomoucké univerzity, který výrazně ovlivnil Gregora Johanna Mendela. V Olomouci také zastával pozici děkana Filosofické fakulty a rektora. Na sklonku života byl pak kanovníkem a opatem kláštera v Nové Říši.
Źivotopis Narodil se 1. prosince 1796 ve Vysokém Veselí do rodiny krupaře. V roce 1815 byl přijat do premonstrátského kláštera v Nové Říši. V roce 1818 složil řádové sliby a v roce 1820 byl vysvěcen v Brně na kněze. V letech 1820 až 1823 byl knihovníkem v klášteře v Nové Říši. V letech 1823 až 1841 vyučoval fyziku na filozofickém institutu v Brně. V roce 1831 promoval na Pražské univerzitě a získal titul doktor filozofie. v letech 1839–1840 se s Ignácem Florem Staškem, rektorem piaristické koleje v Litomyšli, zabýval vědeckými pokusy s daguerrotypií. V roce 1842 se stal profesorem fyziky a aplikované matematiky na olomoucké univerzitě. V roce 1844 byl zvolen dopisujícím členem Moravsko-slezské společnosti pro zvelebení orby, přírodoznalství a vlastivědy v Brně a děkanem Filozofické fakulty v Olomouci. V roce 1847 se stal rektorem olomoucké univerzity a v roce 1850 znovu děkanem Filozofické fakulty. V letech 1848 a 1849 zasedal v Moravském zemském sněmu. V roce 1850 byl jmenován ředitelem reálky v Salcburku. V roce 1853 byl zvolen opatem novoříšského kláštera, když se již v roce 1844 stal zemským prelátem. Jako bývalý knihovník klášterní knihovnu podporoval a přenechal ji svou cennou sbírku přírodovědných a fyzikálních knih. Zemřel 12. dubna 1860 v poledne v Nové Říši a pohřben byl 4 dny nato.
Další info URLWikipedie (Bedřich Franz)
URLBiografický slovník (Franz, Friedrich)
URLZáznam v matrice zemřelých

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 17 / 000001707.htm ]