NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Trkal, Viktor, 1888-1956
Narození 14. srpna 1888, Ostřetín (okr. Pardubice)
Úmrtí 3. září 1956, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Jednota československých matematiků a fysiků (1930-1941)

Biografická pozn. Narozen 14. 8. 1888 v Ostřetíně u Holic, zemřel 3. 9. 1956 v Praze. Profesor teoretické fyziky a knihovník.
Źivotopis Narodil se 14. srpna 1888 v Ostřetíně u Pardubic jako syn učitele, který byl všestranně nadán. Zdědil otcovo nadání, včetně velké záliby v hudbě, která ho doprovázela po celý život. Maturoval na klasickém gymnáziu ve Vysokém Mýtě, které navštěvoval v letech 1898 až 1906. Do roku 1910 studoval matematiku a fyziku na filozofické fakultě české univerzity v Praze. V prosinci 1910 složil z obou předmětů státní zkoušky učitelské pro vyšší gymnázia a již v roce 1911 dosáhl doktorátu filozofie. Na reálce v Praze VII absolvoval zkušební rok a do konce června 1914 učil na Českoslovanské obchodní akademii. V červenci 1914 byl ustanoven asistentem Ústavu pro teoretickou fyziku Univerzity Karlovy, ale než nastoupil, vypukla první světová válka. Musel narukovat, byl zraněn a dostal se do ruského zajetí. V zajateckém táboře si dopisoval s profesorem fyziky na petrohradské univerzitě Chvolsonem, který ho doporučil za asistenta na permskou univerzitu. Na ní se v listopadu 1918 habilitoval pro mechaniku a fyziku. Začátkem roku 1919 se vrátil do Prahy a nastoupil na místo asistenta v Ústavu pro teoretickou fyziku Univerzity Karlovy u profesora Závišky. Ještě v roce 1919 odjel do Leidenu v Holandsku, kde pobyl rok jako nehonorovaný asistent. Po návratu z Leidenu inicioval zřízení čítárny na nově konstituované přírodovědecké fakultě UK, aby studenti matematiky, fyziky a příbuzných oborů nemuseli chodit až do Klementina. V lednu 1921 se habilitoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v prosinci 1922 zde byl jmenován mimořádným profesorem a v únoru 1929 řádným profesorem.
Ve školním roce 1937/38 a v květnu 1945 po znovuotevření vysokých škol byl zvolen děkanem fakulty. V roce 1922 byl zvolen mimořádným, později řádným členem Královské české společnosti nauk. Od r. 1925 byl členem Národní rady badatelské, později po mnoho let předsedou jejího fyzikálního odboru. Byl řádným členem České akademie věd a umění. Od roku 1939 zastával funkci jejího tajemníka, od roku 1942 do roku 1952 pak jejího generálního tajemníka. Od roku 1906 byl činným členem Jednoty československých matematiků a fysiků, od r. 1910 skutečným, od roku 1919 zakládajícím a od roku 1931 do roku 1956 členem výboru. V letech 1930 až 1941 byl jedním z knihovníků Jednoty. V padesátých letech byl postižen rakovinou tlustého střeva, kterou neodstranila operace, jíž se podrobil v roce 1954, a nemoci podlehl ve svém bytě 3. září 1956.
Další info URLWikipedie (Viktor Trkal)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 17 / 000001717.htm ]