NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Škrášek, Josef, 1912-1986
Narození 22. srpna 1912, Míkovice (okr. Uherské Hradiště)
Úmrtí 22. listopadu 1986
Místo působení Kroměříž (okr. Kroměříž) - Arcibiskupské gymnázium (1936-1938)
Brno (okr. Brno-město) - Pobočka Jednoty československých matematiků a fysiků (1953-1963)

Biografická pozn. Narozen 22. 8. 1912 v Míkovicích u Uherského Hradiště, zemřel 22. 11. 1986. RNDr., matematik, vysokoškolský učitel se zaměřením na teorii klasifikací, lineární algebru, diferenciální rovnice a pedagogické otázky matematiky na technice.
Źivotopis Narodil se 22. srpna 1912 v Míkovicích u Uherského Hradiště. Studoval na reálném gymnáziu v Uherském Hradišti a ve Strážnici. Po maturitě roku 1931 se stal posluchačem nejprve České vysoké školy technické v Brně, obor zeměměřictví, poté teologické fakulty univerzity v Olomouci. Od září 1936 do června 1938 působil jako suplující učitel na arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži a jako správce žákovské knihovny. Současně se zaměstnáním pokračoval ve studiích, od roku 1938/39 byl řádným posluchačem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V roce 1946 zde studium matematiky a deskriptivní geometrie úspěšně ukončil 2. státní zkouškou a v následujících deseti letech na fakultě působil. V roce 1948 získal doktorát. Kromě Přírodovědecké fakulty MU pracoval ve školním roce 1945/46 jako výpomocný asistent matematiky na II. ústavu matematiky Vysoké školy technické v Brně. V roce 1950 byl ustanoven odborným asistentem na katedře matematiky na Přírodovědecké fakultě MU. V roce 1953 sestavil bibliografii prací prof. Matyáše Lercha. Od roku 1956 byl zástupcem docenta matematiky na stavební fakultě VUT. V roce 1961 se habilitoval na brněnské technice a ve stejném roce byl ustanoven vedoucím katedry matematiky na nově zřízeném Vyšším vojenském učilišti ve Vyškově. Zde byl roku 1962 jmenován docentem. Ve Vyškově působil až do r. 1972, kdy odešel ze zdravotních důvodů do důchodu. V pobočce JČMF v Brně byl v letech 1951 až 1952 členem výboru a v letech 1953 až 1963 knihovníkem. Zemřel v roce 1986.
Medaile a ocenění čestné uznání za záslužnou a obětavou práci v JČMF (1962)
Další info URLMasarykova univerzita (Josef Škrášek)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 17 / 000001719.htm ]