NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Macků, Bedřich, 1879-1929
Narození 8. března 1879, Tišnov (okr. Brno-venkov)
Úmrtí 14. srpna 1929, Brno (okr. Brno-město)
Místo působení Brno (okr. Brno-město) - Jednota českých matematiků a fysiků (1903-1920)
Brno (okr. Brno-město) - Jednota československých matematiků a fysiků (1921-1925)

Biografická pozn. Narozen 8. 3. 1879 v Tišnově, zemřel 14. 8. 1929 v Brně. PhDr., profesor experimentální fyziky a české techniky, knihovník JČMF. Práce v oboru a sociálně-politická stať.
Źivotopis Narodil se 8.března 1879 v Tišnově do měšťanské rodiny jirchařského mistra. V roce 1898 maturoval na 1. českém státním gymnáziu v Brně. V letech 1898 až 1900 studoval 5 semestrů na Filozofické fakultě Vídeňské univerzity a v letech 1901 a 1902 4 semestry na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V letech 1904 a 1905 složil rigorózní zkoušky z filozofie, fyziky a matematiky a v červenci 1905 byl promován. V letech 1902 a 1903 pracoval jako asistent na Univerzitě Karlově v Praze. V letech 1903 až 1906 učil jako suplující profesor matematiku a fyziku na 2. českém státním gymnáziu v Brně. Od roku 1903 působil nejprve jako asistent, od roku 1909 jako soukromý docent, od roku 1913 jako mimořádný a v roce 1920 jako řádný profesor technické fyziky na České vysoké škole technické v Brně. Od roku 1920 také jako řádný profesor experimentální fyziky na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně, o jejíž vznik se zasloužil. V letech 1920 až 1925 byl starostou Brna. V parlamentních volbách v roce 1925 získal senátorské křeslo za Československou stranu národně socialistickou v Národním shromáždění. V senátu setrval do své smrti roku 1929. V roce 1927 onemocněl ledvinovým sarkomem, byl operován, ale nemoc přesto pokračovala. Od března 1929 byl upoután na lůžko a 14. srpna 1929 krátce po poledni zemřel. Rozloučení s ním proběhlo 17. srpna 1930, ostatky zesnulého byly převezeny do Pardubic, kde byly 20. srpna 1930 zpopelněny. Pohřben byl na Ústředním hřbitově města Brna.
Byl ředitelem ústavu experimentální fysiky, dopisujícím členem Královské české učené společnosti nauk, mimořádným členem České akademie věd a umění (od roku 1924), řádným členem Moravské přírodovědecké společnosti a čestným členem Jednoty československých matematiků a fysiků. V letech 1903 až 1925 (s výjimkou studijního roku 1920/21) byl knihovníkem brněnské pobočky Jednoty českých matematiků a fysiků, resp. Jednoty československých matematiků a fysiků.
Medaile a ocenění odhalení pamětní desky na rodném domě v Šafaříkově ulici (1934)
čestný občan Brna (1947)
Další info URLWikipedie (Bedřich Macků)
URLInternetová encyklopedie dějin Brna (Bedřich Macků)
URLZáznam v matrice narozených
URLZáznam v matrice zemřelých

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 17 / 000001721.htm ]