NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Gajdoš, Tadeáš
Místo působení Brno (okr. Brno-město) - Jednota českých matematiků a fysiků (1941-1945)
Brno (okr. Brno-město) - Jednota československých matematiků a fysiků (1945-1952)

Biografická pozn. RNDr. Autor učebnic matematiky, knihovník.
Źivotopis Narodil se po roce 1908 v polském Tarnově do rodiny vojáka a pozdějšího spisovatele a redaktora Adolfa Gajdoše. V letech 1923 až 1929 bydlel v Židenicích a Černovicích a docházel na 2. českou státní reálku na Křenovou do Brna. Na této reálce také v roce 1929 maturoval s vyznamenáním. Po maturitě studoval fyziku na Masarykově univerzitě v Brně, titul RNDr. získal v roce 1935 nebo 1936. V letech 1935 až 1939 (s výjimkou let 1937 a 1938, kdy vykonával vojenskou prezenční službu) byl asistentem ústavu experimentální fyziky na přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity u profesora Josefa Zahradníčka. Po uzavření vysokých škol působil jako profesor reformního reálného gymnázia v Brně, resp. průmyslové školy. V lednu 1939 byl zvolen do výboru brněnské pobočky JČMF místo profesora Zahradníčka. Se správou knihovny pomáhal již v tom roce, ačkoliv plně se jí ujal až od prosince 1941 po zatčení profesora J. Sahánka. Jako knihovník v ní působil do roku 1952.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 17 / 000001722.htm ]