NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Sahánek, Josef, 1896-1942
Narození 18. února 1896, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Úmrtí 23. března 1942, Mauthausen (Rakousko)
Místo působení Brno (okr. Brno-město) - Jednota československých matematiků a fysiků (1925-1940)

Biografická pozn. Narozen 18.2.1896 v Praze, zemřel 23.3.1942 v koncentračním táboře Mauthausen. RNDr., profesor pro obor experimentální fyziky, knihovník, publikace z oboru.
Źivotopis Narodil se 18. února 1896 v Praze na Žižkově. V letech 1907 až 1914 docházel na vyšší reálku na Žižkov. Po maturitě na ní se zapsal na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, kde studoval v letech 1914 až 1918 matematiku a fyziku. Ve studijním roce 1917/18 byl také řádným posluchačem oboru pojistné matematiky na Vysokém učení technickém v Praze. Od 1. října 1918 do 30. září 1921 byl asistentem fyzikálního ústavu na brněnské technice. V této době nabyl aprobace pro učitelství na středních školách pro obor matematika-fyzika. V červnu a září 1921 složil rigoróza z filozofie, fyziky a meteorologie a obhájil disertaci Denní variace směru větru v Brně, za což mu Přírodovědná fakulta UK v Praze udělila titul RNDr. Od 1. října 1921 do 30. září 1927 byl asistentem fyzikálního ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Po ustanovení prozatímním profesorem na I. české státní reálce v Brně v září 1927 zůstal na univerzitě jako nehonorovaný asistent. V roce 1929 byl pověřen přednáškami o fyzice pro veterináře na Vysoké škole zvěrolékařské v Bmě, což vykonával do roku 1937. V dubnu 1929 byl potvrzen za docenta experimentální fyziky na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Následkem systemizační omezení byl jmenován bezplatným profesorem Masarykovy univerzity až 31. července 1934. V roce 1933 se podrobil habilitačnímu řízení na brněnské technice. S účinností od 1. července 1938 byl jmenován mimořádným profesorem technické fyziky na Štefánikově vysoké škole technické v Košicích.
V roce 1939 byl jmenován profesorem technické fyziky a přednostou I. fyzikálního ústavu brněnské techniky. Po uzavření českých vysokých škol se nevrátil na Slovensko a zůstal v protektorátu. Zapojil se do odboje v Obraně národa a v prosinci 1941 byl zatčen. Byl vězněn v koncentračním táboře v Mauthausenu a 23. března 1942 v něm umučen. Uznání za svou vědeckou činnost získal Sahánek zvolením za dopisujícího člena Královské české společnosti nauk v Praze v roce 1934 a zvolením za řádného člena Moravské přírodovědecké společnosti v Brně v roce 1936. 0 výsledcích své vědecké práce přednášel často na schůzích Jednoty československých matematiků a fysiků v Praze a v Brně. V brněnské pobočce JČMF byl v letech 1925 až 1940 knihovníkem. V protektorátní době musel knihovnu s více než dvěma tisíci svazky třikrát přemístit. Určitou dobu byla knihovna v Kounicových kolejích a nakonec v narychlo opatřené soukromé garáži.
Medaile a ocenění Československý válečný kříž 1939 in memoriam
Další info URLInternetová encyklopedie dějin Brna (Josef Sahánek)
URLWikipedie (Josef Sahánek)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 17 / 000001723.htm ]