NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Chmel, Josef, 1798-1858
Narození 18. března 1798, Olomouc (okr. Olomouc)
Úmrtí 28. listopadu 1858, Vídeň (Rakousko)
Místo působení Sankt Florian (Rakousko) - Knihovna augustiniánského kláštera (1826-1830)

Biografická pozn. Narozen 18.3.1798 v Olomouci, zemřel 28.11. 1858 ve Vídni (Rakousko). Český historik, knihovník, zasloužil se evidenci listin ke středověkým dějinám Rakouska, práce z oboru dějin a archivnictví.
Źivotopis Narodil se 18. března 1798 v Olomouci do profesorské rodiny. Jeho otec přednášel geometrii na Moravské stavovské akademii v jeho rodišti. V roce 1808 odešla rodina do Lince, protože otec nastoupil na místo profesora fyziky v tamním lyceu. Středoškolské vzdělání získal Joseph v Linci a v konventu v Kremsmünsteru, kde ho pro budoucí studium dějin zlákaly podnětné přednášky z historie od pozdějšího opata premonstrátského kláštera Schlägl Adolfa Fähtze. Po maturitě v roce 1816 vstoupil do augustiniánského kláštera sv. Floriána. Tam měl na něho vliv knihovník kláštera K. E. Klein, který ho uvedl do problematiky knihovnictví. Knihovníkem kláštera se stal až v roce 1826, protože určitou dobu pracoval jako asistent různých pastorů. V roce 1830 ho jeho představený poslal k dalšímu proškolení do Vídně. Tam zkoumal poklady dvorní knihovny a státního archivu. Brzy vstoupil do užšího vztahu s druhou institucí. V roce 1834 se stal druhým archivářem, v roce 1840 prvním archivářem a v roce 1846 místoředitelem dvorního a státního archivu. Měl bohatou publikační činnost a mezi historiky brzy získal renomé. V březnu 1836 se stal členem Berlínské akademie věd, v červenci 1839 zahraničním členem Královské české společnosti nauk, v roce 1846 členem Pruské akademie věd a zahraničním členem Bavorské akademie věd. Byl také členem Císařské akademie ve Vídni od jejího založení v roce 1847. Ve stejném roce inicioval zřízení Permanentní historické komise a do roku 1851 redigoval její časopis. Po delší těžké nemoci zemřel 28. listopadu 1858 ve Vídni ve věku 60 let a byl pohřben na hřbitově Schmelzer.
Medaile a ocenění Pojmenování ulice po něm ve Vídni-Döblingu (1961)
Další info URLWikipedie (Joseph Chmel)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 17 / 000001768.htm ]