NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Renner, Carl, 1847-1875
Odkaz. forma Renner, Karl, 1847-1875
Narození 2. ledna 1847, Pernink (okr. Karlovy Vary)
Úmrtí 28. ledna 1875, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Verein für Geschichte der Deutschen in Böhmen (1870-1875)

Biografická pozn. Narozen 2. 1. 1847 v Perninku, zemřel 28. 1. 1875 v Praze. Historik, knihovník a archivář pražského historického spolku.
Źivotopis Narodil se 2. ledna 1847 v Perninku do rodiny hrnčíře. V letech 1857 až 1865 navštěvoval gymnázium v Chebu díky podpoře od strýce, pražského kanovníka. Během studií v něm učitelé probudili zájem o historii a studium jazyků, v té době dokonce psal korespondenční lístky latinsky. V srpnu 1865 maturoval s vyznamenáním a na podzim 1865 začal studovat historii na vídeňské univerzitě. V následujícím roce se zúčastnil bojů v Maďarsku a poté pokračoval ve studiu na univerzitě v Praze. Praha ho přitahovala jednak kvůli činnosti německého historického spolku, jednak kvůli střetům Čechů s Němci. V Praze vstoupil do nejstaršího studentského sdružení Albia a brzy se v něm vypracoval do skupiny starších. Od roku 1868 byl členem Spolku pro dějiny Němců v Čechách. Když ukončil studium na filozofické fakultě v roce 1869, vytrvale se vyhýbal příležitostem nastoupit na místo učitele střední školy, jen aby nemusel opustit Prahu. V roce 1870 se stal tajemníkem 1. sekce Spolku a v polovině roku 1870 se stal knihovníkem Spolku. V dubnu 1871 byl zvolen tajemníkem historického spolku, resp. jednatelem, jak byla později tato funkce nazývána. S velkým nadšením se dal do agitace nových členů, takže již v polovině roku 1873 mohl oznámit, že počet členů překročil dva tisíce. Aktivní byl i v přednáškové a publikační činnosti. Odborné historické články publikoval v Mittheilungen. Od července 1873 navíc redigoval jejich literární přílohu.
Také knihovna spolku pod ním vzkvétala, takže ho v roce 1871 požádali členové pražské Obchodní a živnostenské komory, aby uspořádal knihovnu komory, což se mu podařilo dokončit v březnu 1872. Kvůli svým historickým pracím hodně cestoval a bádal v archivech. Poté, co uspořádal loketský archiv, pověřil ho výbor historického spolku správou spolkového archivu. Spolupracoval i s dalšími spolky, jako byl Verein zur Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse a Deutscher pädagogischer Verein, a byl zvolen do jejich výborů. Za zásluhy o spolek Deutscher Schulpfennigverein byl zvolen jeho místopředsedou. V zimě 1873 až 1874 byl Renner, který dlouho trpěl chrapotem, napaden prudkým černým kašlem, z něhož se na jaře 1874 nemohl úplně vzpamatovat. V srpnu 1874 pobyl několik týdnů v lázních Prameny a poté ve svém milovaném Perninku, kde se viditelně vzpamatoval. S krutou zimou se starý, vytrvalý kašel vrátil. Dostal zánět pohrudnice a po pěti dnech strávených doma na lůžku zemřel 28. ledna 1875 v 16.30. Pohřben byl za účasti mnoha pražských spolků 31. ledna 1875 na Olšanských hřbitovech.
Další info URLZáznam v matrice narozených

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 17 / 000001775.htm ]