NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Rössler, Emil Franz, 1815-1863
Odkaz. forma Roessler, Emil Franz, 1815-1863
Rößler, Emil Franz, 1815-1863
Rössler, Emil F., 1815-1863
Narození 5. června 1815, Most (okr. Most)
Úmrtí 5. prosince 1863, Sigmaringen (Německo)
Místo působení Göttingen (Německo) - Universitätsbibliothek (1849-1858)
Erlangen (Německo) - Universitätsbibliothek (1859-1862)
Sigmaringen (Německo) - Hofbibliothek (1863)

Biografická pozn. Narozen 5. 6. 1815 v Mostě, zemřel 5. 12. 1863 v Sigmaringen. Německý právník, vysokoškolský pedagog a knihovník.
Źivotopis Narodil se 5. června 1815 v Mostě do rodiny justiciára v panských službách. Gymnaziální studia absolvoval v Mostě a na Novoměstském gymnáziu, kde roku 1833 maturoval. Po ukončení právnických studií na pražské univerzitě získal v roce 1842 doktorát na základě disertační práce z historie práva. V letech 1843 a 1844 pracoval v Praze jako suplent pro rakouské občanské právo. Následně studoval historii práva i v Německu, kde provedl rozsáhlý archivní výzkum. V roce 1845 se stal dopisujícím členem Královské české společnosti nauk a v dalším roce lektorem rakouských právních dějin v Praze. Ve stejném roce byl povolán do Vídně, aby přednášel právní dějiny na vídeňské univerzitě. Po prvním semestru kvůli nedostatečným lektorským schopnostem se musel smířit s myšlenkou, že nezíská na univerzitě místo. Jako známý přívrženec ústavy byl zvolen v roce 1848 za volební obvod Žatec do frankfurtského parlamentu. V něm se stal členem hospodářského výboru a výboru pro rakousko-slovanské záležitosti. V parlamentu hlasoval pro německou ústavu a hegemonii Pruska, takže se nemohl vrátit zpět do vlasti. V letech 1849 až 1858 přednášel jako soukromý docent právní dějiny a zemědělské právo na univerzitě v Göttingen. Aby neumřel hlady, pracoval zároveň jako univerzitní knihovník. Jako knihovník se živil v letech 1859 až 1862 také na univerzitě v Erlangen. Ta hledala druhého knihovníka, a tak mu nabídla tento post. Knihovní fond uspořádal, sbírku cenných, ale málo známých ručních kreseb, mědirytů a dřevorytů rozšířil o řadu nově nalezených cenných listů.
Zabránil tak původně zamýšlenému prodeji kreseb, které univerzita nepovažovala za potřebné. Aktivně se ujal čištění, úklidu, podrobnější identifikace a katalogizace knihovních jednotek. Od roku 1863 až do své smrti byl zaměstnán jako knihovník ve dvorní knihovně knížectví Hohenzollern-Sigmaringen. Zároveň byl pověřen dohledem nad archivy. Kontakty s českými zeměmi udržoval i nadále. Rok před svou smrtí věnoval Spolku pro dějiny Němců v Čechách velkou část svých knih, dokumentů a kronik. Nezdar v zaměstnání i neúspěšná snaha o dosažení politické rehabilitace a návratu k výuce v Rakousku ovlivnily jeho psychiku. Kvůli hrozící duševní nemoci spáchal 5.prosince 1863 v Sigmaringen sebevraždu, když se pobodal. V ten den opustil dům bez rozloučení a v malém lesíku nedaleko města, kam už nějakou dobu každý den chodil na svou osamělou odpolední procházku, bylo jeho tělo nalezeno až další den.
Medaile a ocenění dvorní rada (1863)
odhalení pamětní desky na rodném domě (1864)
Další info URLÖsterreichisches Biographisches Lexikon (Rössler, Emil Franz)
URLMatriční záznam o narození a křtu

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 17 / 000001777.htm ]