NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Hlinomaz, Milan, 1959-
Akronym M.hz, 1959-
Církevní jméno Hlinomaz, Milan Hroznata Pavel, 1959-
Narození 21. května 1959, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Strahovská knihovna (1993-1996)
Teplá (okr. Cheb) - Klášter premonstrátů (1996-2009)

Biografická pozn. Narozen 21.5.1959 v Praze. PhDr., knihovník klášterní knihovny premonstrátů, archivář, práce z oboru státní symboliky, epigrafiky, antropologie, literatura o klášterech, církevní historik.
Źivotopis Narodil se 21. května 1959 v Praze. V letech 1975 až 1979 studoval na Střední zemědělsko technické škole v Českých Budějovicích, v letech 1982 až 1984 absolvoval archivní kurz v rámci mimořádného studia na Filozofické fakultě UJEP v Brně. V roce 1986 si zapsal obor archivnictví a historii na Masarykově univerzitě v Brně, v roce 1990 přešel studovat obor archivní studia a pomocné vědy historické na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Studium ukončil v roce 1993 udělením hodnosti Ph. D. (v roce 1991 získal titul Mgr., v roce 1992 titul PhDr.). V letech 1981 až 1990 byl zaměstnán ve Státním ústředním archivu (dnes Národní archiv) a v letech 1990 až 1993 v Archivu Národního muzea v Praze. Od roku 1993 pracoval ve Strahovské knihovně na katalogizaci starých tisků. Zároveň vedl archiv Strahovské knihovny a podílel se na projektu Handbuch deutscher historischen Buchbestände, pro který napsal stať o Strahovské knihovně. V roce 1996 odešel do Kláštera premonstrátů v Teplé, kde pracoval jako knihovník a archivář. Po třináct let katalogizoval staré tisky, mapy a hudební sbírku, archivoval, spravoval umělecké sbírky a publikoval. Provedl Soupis prvotisků, MZK 35, 2000 a Postinkunábule a paleotypy, MZK 36, 2001. Přepořádal lokační katalog knihovny na autorský katalog, aby byla knihovna čtenářsky využitelná. Podílel se na vzniku elektronické databáze hudebnin Kláštera premonstrátů Teplá, která je přístupná badatelům na místě. V roce 2009 přešel do České inspekce životního prostředí, kde měl do konce roku 2010 na starost archivaci a spisovou službu. V letech 2011 až 2018 pracoval jako archivář na Fakultě humanitních studií UK.
V roce 2019 odešel do předčasného důchodu. V letech 1990 až 1996 byl členem Heraldické subkomise Parlamentu ČSFR a ČR. Zajímá se o monasteriologii, knihovědu, epigrafiku a heraldiku.
Medaile a ocenění Cena Bohumila Polana (2003)
Další info URLHistorická dílna (PhDr. Milan Hlinomaz, Ph.D.)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 17 / 000001781.htm ]