NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Batka, Richard, 1868-1922
Narození 14. prosince 1868, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Úmrtí 24. dubna 1922, Vídeň (Rakousko)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Verein für Geschichte der Deutschen in Böhmen (1899-1901)

Biografická pozn. Narozen 14. 12. 1868 v Praze, zemřel 24. 4. 1922 ve Vídni. Hudební historik, kritik a teoretik, libretista, překladatel operních libret, knihovník, hudební pedagog, práce v oboru.
Źivotopis Narodil se 14. prosince 1868 do rodiny pražského obchodníka. Maturoval na gymnáziu v Praze 2. V letech 1888 až 1893 studoval germanistiku a hudbu na Filozofické fakultě Německé univerzity v Praze. V té době byl aktivní v Lesehalle der deutschen Studenten zu Prag, kde řídil její hudební oddělení. V roce 1897 promoval disertační prací Über die altnordischen Stoffe in der deutschen Literatur bis Herder. (Dr. phil., v roce 1900). V letech 1896 až 1898 vydával v Praze s Hermannem Teiblerem časopis Neue musikalische Rundschau, jako referent spolupracoval do roku 1908 i s deníkem Prager Tagblatt. Od roku 1897 působil jako umělecký referent časopisu Neue Revue a od roku 1898 jako hudební a divadelní referent pražského deníku Bohemia. Když na začátku roku 1899 rezignoval F. Wiechowski na funkci knihovníka německého historického spolku, ujal se Batka této funkce 1. února 1899. V 1. patře Liliové ulice č. 7 na Starém Městě umožňoval členům spolku využívat knihovnu každý všední den od 10 hodin dopoledne do 1 hodiny odpoledne a od 4 hodin odpoledne do šesti hodin večer. Za jeho úřadování byl tak velký přísun nových knih a časopisů, že se muselo zakoupit dalších šest regálů. Jeho další aktivity mu však neumožňovaly, aby se knihovně více věnoval, a tak rezignoval na funkci knihovníka již 1. června 1901. Od roku 1900 přispíval hudebně-historickými příspěvky a recenzemi do měsíčníku Deutsche Arbeit, vedl uměleckou rubriku mnichovského listu Der Kunstwart a od roku 1902 řídil hudební rubriku v Bunte Revue. Patřil mezi organizátory pražského hudebního života, pořádal koncerty, výstavy a besedy.
Založil a řídil spolek Dürrerbund pro uvádění koncertů historické i moderní hudby. V roce 1904 se mu dostalo uznání, když byl zvolen za člena spolku Verein zur Beförderung der Tonkunst in Böhmen. V letech 1906 až 1907 vyučoval na pražské konzervatoři kulturní dějiny a příležitostně až do 1908 přednášel i v hudebně-vědném semináři Německé univerzity. Jako hudební historik zkoumal zejména německý prvek v hudební historii českých zemí. Lze říci, že se stal obětí česko-německých a německo-českých nacionalistických půtek. Českou kritikou byl nazýván šovinistou a patrně z toho důvodu odešel v roce 1908 natrvalo do Vídně. Zde pracoval do roku 1919 jako hudební referent listu Wiener Fremdenblatt, později začal spolupracovat s Wiener allgemeine Zeitung. V letech 1909 až 1913 byl spoluvydavatelem časopisu Der Merker, do něhož přispíval recenzemi české hudby. Mezi roky 1909 a 1914 vyučoval na vídeňské Akademie für Musik und darstellende Kunst dějiny opery. Ke konci života finančně strádal a vážně onemocněl. Na mozku mu vznikl nádor, takže musel zanechat veškeré duševní činnosti. Zemřel 24. dubna 1922 ve Vídni.
Medaile a ocenění Pojmenování ulice po něm ve Vídni (1960)
Další info URLWikipedie (Richard Batka)
URLČeský hudební slovník osob a institucí (Batka, Richard)
URLPobytové přihlášky pražského policejního ředitelství (konskripce)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 17 / 000001783.htm ]