NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Pulkert, Oldřich, 1929-2016
Narození 22. června 1929, Chust (Ukrajina)
Úmrtí 2. srpna 2016, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní knihovna ČSSR (nyní Národní knihovna ČR) (1965-1974)

Biografická pozn. Narozen 22. 6. 1929 v Chustu, zemřel 2. 8. 2016 v Praze. Muzikolog a knihovník. Autor prací z oblasti hudby, také autor cestopisu po Afghánistánu a sestavitel jazykového slovníku z oblasti geografie.
Źivotopis Narodil se 22. června 1929 v Chustu v Podkarpatské Rusi, kde byl otec vojákem. Než byl nuceně nasazen, studoval v letech 1942 až 1944 housle u Rudolfa Jedličky na brněnské konzervatoři. Po osvobození Československa pokračoval ve studiu na reálném gymnáziu v Hranicích na Moravě, kde v červnu 1950 maturoval. V letech 1950 až 1954 studoval dějiny hudby a estetiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Studium ukončil v roce 1958 jako promovaný historik, když obhájil diplomovou práci Organizace a systematika odborných hudebních ústavů a ústavu pro dějiny české hudby. Titul PhDr. získal v roce 1985 na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V roce 1956 nastoupil do hudebního oddělení Národního muzea v Praze, když pro toto oddělení externě katalogizoval hudební rukopisy v letech 1954 až 1956. Do března 1963 pracoval jako odborný asistent a archivář. V muzeu se mu podařilo identifikovat do té doby nezvěstný koncert C dur pro violoncello Josepha Haydna a jeho první vydání. V srpnu 1963 nastoupil do Divadelního ústavu v Praze, kde v dramatickém oddělení zpracovával materiály pro Soupis československé hudebně dramatické tvorby. Od září 1965 byl odborným knihovníkem v hudebním oddělení ve Státní knihovně ČSSR, kam přišel z Ústavu etnografie a folkloristiky ČSAV. V knihovně vytvořil koncepci a systematiku Souborného hudebního katalogu v hudebním oddělení Státní knihovny. Jeho budování řídil až do června 1974. Již v roce 1972 informoval odbornou veřejnost, že se podařilo detailně a systematicky zpracovat na více než půl milionu kartotéčních záznamů údaje o asi 200 000 hudebních skladbách všeho druhu, uložených v téměř 130 ucelených, historicky významných sbírkách, fondech a lokacích v Čechách a na Moravě.
V roce 1968 připravil celostátní výstavu Poklady hudební minulosti. V letech 1974 až 1982 byl vedoucím notového archivu v Národním divadle a podařilo se mu objevit druhou verzi opery Leonora (Fidelio) Ludwiga van Beethovena, která byla do té doby nezvěstná. V letech 1983 a 1984 byl vedoucím programových fondů v Československém rozhlase a do roku 1989 dramaturgem a producentem redakce gramofonových desek v Supraphonu-VHJ. Byl aktivní v Association Internationale des Bibliothèques Musicales a v letech 1967 až 1975 zastával funkci tajemníka její československé sekce. Byl jednatelem Mozartovy obce v ČR, členem International Musicological Society a členem Wiener Beethoven Gesellschaft. Zemřel 2. srpna 2016 v Praze.
Další info URLČeský hudební slovník osob a institucí (Pulkert, Oldřich)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 17 / 000001786.htm ]