NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Altrichter, Anton, 1882-1954
Narození 4. února 1882, Smilov (okr. Havlíčkův Brod)
Úmrtí 30. května 1954, Meitzendorf (Německo)
Místo působení Brno (okr. Brno-město) - Zemská a universitní knihovna (nyní Moravská zemská knihovna) (1941-1942)

Biografická pozn. Narozen 4. 2. 1882 ve Smilově, zemřel 30. 5. 1954 v Meitzendorfu. PhDr., německy píšící historik a vlastivědný pracovník, autor historických prací o Jihlavě, zemský školní inspektor, učitel historie a zeměpisu, komisař v Zemské a univerzitní knihovně v Brně.
Źivotopis Narodil se 4. února 1882 ve Smilově. V letech 1894 až 1902 navštěvoval vyšší gymnázium v ​​Jihlavě. Ve školním roce 1902/03 začal studovat historii, zeměpis a německý jazyk na Německé univerzitě v Praze, studia však dokončil na univerzitě ve Vídni roku 1907. V roce 1906 napsal disertační práci Historie osídlení jihlavského jazykového ostrova. V roce 1907 mu byl udělen titul doktora filozofie. V letech 1907 až 1909 byl suplentem na gymnáziu v Černovcích a na vyšší reálce v Brně. V letech 1909 až 1928 působil jako profesor na gymnáziu v Jihlavě. Byl členem buršáckého spolku Iglavia. V roce 1913 byl zvolen do městské rady v Jihlavě. V lednu 1914 byl povolán do okresní školní rady. V letech 1928 až 1933 působil jako ředitel německého gymnázia v Mikulově a poté až do roku 1940 jako ředitel německého Masarykova gymnázia v Brně. Od roku 1936 byl členem zemské školní rady a inspektorem pro německé střední školství. V roce 1937 byl jmenován honorovaným docentem pro rakouskou historii a pomocné vědy historické na německé technice v Brně. V roce 1939 vstoupil do NSDAP, získal členství v NS-Lehrerbund, NS-Volkswohlfahrt a NS-Fliegerkorps. V roce 1940 se stal vedoucím hlavního oddělení výchovy a vyučování při zemském prezidiu na Moravě. Rok nato byl jmenován honorovaným docentem pro historii východního prostoru na německé technice v Brně a ministerským radou. V roce 1941 byl rovněž jmenován do čela Německé společnosti pro vědu a národnostní výzkum na Moravě a patrně v tomto roce byl pověřen na dva roky komisařským řízením Zemské a univerzitní knihovny v Brně.
Až do roku 1945 se angažoval pro nacistický režim. V červenci 1945 byl poslán na nucené práce v zemědělství a v září 1946 byl odsunut do sovětské okupační zóny. Zemřel 30. května 1954 v Meitzendorfu.
Další info URLInternetová encyklopedie dějin Brna (Dr. Anton Altrichter)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 18 / 000001806.htm ]