NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Mouchová, Jana, 1951-
Církevní jméno Šteffelová, Jana, 1951-
Narození 7. prosince 1951, Klatovy (okr. Klatovy)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Dům politické výchovy (1976-1986)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Výzkumný ústav sociálně ekonomických informací a automatizace v řízení (1986-1988)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Právnická fakulta Univerzity Karlovy (1988-2015)

Biografická pozn. Narozena 7. 12. 1951 v Klatovech. PhDr., ředitelka knihovny Právnické fakulty, práce z oboru.
Źivotopis Narodila se 7. prosince 1951 v Klatovech. V letech 1967 až 1971 docházela na Střední knihovnickou školu v Praze, kde i maturovala. V letech 1971 až 1976 vystudovala katedru knihovnictví a vědecké informace na FiIozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V listopadu 1976 nastoupila do knihovny Domu politické výchovy v Praze 1 a s výjimkou období říjen 1977 až září 1982, kdy byla na mateřské dovolené, pracovala do června 1986 v revizi a ve výpůjčním protokolu. Od srpna 1986 do října 1988 působila ve Výzkumném ústavu sociálně ekonomických informací a automatizace v řízení v Praze 8, kde měla na starost mezinárodní výměnu publikací a jmennou katalogizaci. V listopadu 1988 přešla na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde se zpočátku zabývala akvizicí a mezinárodní výměnou publikací. V roce 1990 jí byl udělen titul PhDr. a na fakultě se stala vedoucí Střediska vědeckých informací a v roce 1997 byla jmenována ředitelkou její knihovny. V roce 1993 zavedla tradici výročních setkání knihovníků Právnických fakult ČR a SR, knihovně, zasloužila se o rekonstrukci knihovny v letech 1996 a 1997, konsolidovala knihovnu po povodni 2002. Absolvovala Training Course for Law Librarians and Documentalists, Asser College Europe v Hague v září a říjnu 1993 a stáž v knihovně Swiss Institute of Comparative Law v Lausanne v říjnu a listopadu 1994.
Byla řešitelkou grantu FRVŠ 2111/2001 Vytvoření předpokladů pro efektivní využití informačních zdrojů studenty PF UK a hlavní řešitelkou projektu LI 01033 Databáze CELEX - základní informační zdroj o právu EU v letech 2001 až 2003, spoluřešitelkou projektu LI002007 Informační systém pro výzkum Evropské unie - databáze KnowEurope a projektu LR1307 ELIZA v letech 2013 až 2017. V rámci Rozvojových programů Univerzity Karlovy v Praze se podílela na realizaci např. Souborného katalogu UK, Archivace a zpřístupnění digitálních verzí kvalifikačních prací, Institucionálního repozitáře UK, Automatizovaného systému evidence publikační činnosti. Je autorkou několika publikovaných prací, např. Knihovna Právnické fakulty Univerzity Karlovy. In: Hendrych, D. a kol. Právnická fakulta Univerzity Karlovy, 1348-1998 : jubilejní sborník. 1 .vyd. Praha : Právnická fakulta Univerzity Karlovy, 1998, s. 303-306. Od roku 1990 je členem SKIP, v letech 2001 - 2003 byla členem regionálního výboru 01. Ráda čte, cestuje a věnuje se zahrádce.
Medaile a ocenění Pamětní medaile Univerzity Karlovy (1998)
Medaile Z. V. Tobolky (2002)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 18 / 000001811.htm ]