NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Jüstel, Josef Alois, 1765-1858
Odkaz. forma Jüstel, Joseph, 1765-1858
Narození 7. února 1765, Litoměřice (okr. Litoměřice)
Úmrtí 7. dubna 1858, Vídeň (Rakousko)
Místo působení Štýrský Hradec (Rakousko) - Lycejní knihovna (1798-1799)

Biografická pozn. Narozen 7. 2. 1765 v Litoměřicích, zemřel 7. 4. 1858 ve Vídni. Katolický duchovní, teolog a politik, vysokoškolský pedagog, specializace na morální teologii. Ředitel univerzitní knihovny ve Štýrském Hradci. Rektor na univerzitě ve Vídni.
Źivotopis Narodil se 7. února 1765 v Litoměřicích. V Praze vystudoval generální seminář. Na kněze byl vysvěcen v roce 1788. V roce 1783 získal doktorát filozofie a v roce 1790 doktorát teologie. Po vysvěcení působil jako katecheta na hlavní škole v Litoměřicích a jako kazatel v litoměřické katedrále. V roce 1789 se stal studijním prefektem a korepetitorem morální a pastorální teologie na pražském generálním semináři a v roce 1790 byl jmenován profesorem morální teologie. Od roku 1791 působil jako profesor morální teologie na lyceu ve Štýrském Hradci, v roce 1794 i profesorem pastorální teologie. V roce 1795 mu byl svěřen úřad akademického kazatele, kterého se ze zdravotních důvodů v roce 1798 vzdal. Ve stejném roce mu byl přidělen post knihovníka v lyceu. Ten zastával do roku 1799 a zasloužil se o významné doplnění a uspořádání knihovních fondů. V roce 1802 se stal ředitelem filozofických studií ve Štýrském Hradci, v roce 1803 guberniálním radou a poradcem v duchovních a studijních oborech. V roce 1815 byl jmenován dvorním radou u spojené dvorní kanceláře ve Vídni. Tam vedl referát pro duchovní záležitosti a ve studijní dvorní komisi měl na starost základní školství a knižní cenzuru. Cenzuru prováděl tolerantně a díky jeho vlivu nebylo bráněno vydání řady důležitých intelektuálních děl té doby. V roce 1823 a 1839 byl zvolen rektorem vídeňské univerzity. V roce 1829 byl povolán do státní rady a v roce 1831 se stal skutečným státním a konferenčním radou. Po 60 letech státní služby a v důsledku zrušení státní rady v roce 1848 odešel do důchodu. Do Litoměřic se rád vracel a v roce 1840 věnoval otcův dům, aby v něm město zbudovalo školu.
V roce 1816 se stal titulárním proboštem v Ardaggeru v dolních Rakousích, v roce 1818 proboštem v kolegiátním kostele ve Staré Boleslavi. Od roku 1835 až do své smrti byl děkanem Královské kolegiátní kapituly svatého Petra a Pavla na Vyšehradě v Praze. Zemřel 7. dubna 1858 ve Vídni na mozkovou obrnu. Pohřben byl 12. dubna 1858 na Vyšehradě, kam byl převezen z Vídně vlakem. Byl členem řady společností, členem Akademie věd a umění v Padově, Athénea v Benátkách, Muzea v Čechách.
Medaile a ocenění velitelský kříž Řádu Leopolda
civilní záslužný řád bavorské koruny
Další info URLWikipedie (Josef Alois Jüstel)
URLÖsterreichisches Biographisches Lexikon
URLZáznam v matrice narozených

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 18 / 000001813.htm ]