NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Paštiková, Anna, 1858-1921
Církevní jméno Rodovská, Anna, 1858-1921
Narození 12. ledna 1858, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Úmrtí 7. září 1921, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Veřejná obecní knihovna královského hlavního města Prahy (nyní Městská knihovna v Praze) (1892-1921)

Biografická pozn. Narozena 12. 1. 1858 v Praze, zemřela 7. 9. 1921 v Praze. Zaměstnanec Veřejné obecní knihovny královského hlavního města Prahy.
Źivotopis Narodila se 12. ledna 1858 v Praze jako Anna Rodovská. Absolvovala 3 třídy obecné školy u sv. Haštala, 4 roky německé školy u sv. Jakuba a 1 rok pokračovací školy u sv. Haštala. 12 let byla zaměstnána ve směnárně a loterní sběrně firmy A. Horna, kde se zdokonalila v účetnictví a korespondenci. V roce 1884 se provdala za Jana Paštiku, kustoda Akademického čtenářského spolku. Ještě za života svého muže spolu s ním obstarávala v knihovně od roku 1892 téměř všechny práce včetně úklidu, půjčování a nákupu knih, a to bezplatně. Po jeho smrti pracovala v knihovně za plat 30 zl. měsíčně, který schválila městská rada koncem roku 1893. Když byly městská knihovna a knihovna Akademického čtenářského spolku přestěhovány v roce 1894 do domu čp. 74/II, mohla využívat v domě za minimální nájem pokojík s kuchyní a spižírnou. Zároveň jí byla zvýšena odměna za úklid, protože knihovna měla 16 oken do ulice a musely se neustále čistit. V roce 1897 si vydělala 520 zlatých a za úklid místností dalších 300 zlatých, tedy skoro tolik, co J. Klička, nástupce J. Paštiky. Usilovala, aby jí byl byt přidělen definitivně a nepřišla o něj stálým rozšiřováním knihovny. Když se knihovna přestěhovala v roce 1903 do vlastní budovy, byl byt přidělen A. Sovovi. Ten v tu dobu žádal místo A. Paštikové o čilejší sílu. Argumentoval, že A. Paštiková jen vkládá lístky do vrácených knih a řadí výpůjční lístky podle signatur, což se nedá srovnávat s prací dalších osob, zejména F. Blažky, který píše knihovnické články. Přesto jí byl od května 1903 zvýšen plat na 1200 K ročně. 4 roky poté již A. Sova psal, že A. Paštiková vzorně zastává povinnosti.
Od dubna 1914 pobírala 1300 K ročně. V květnu 1920 přešla z kategorie výpomocná síla do kategorie podúředník s ročním služným 4908 K. Od února 1921 byla nemocná a nechodila do práce. Zemřela 7. září 1921 o půl páté ráno ve veřejné nemocnici v Praze. Pohřeb proběhl 10. září 1921 a její ostatky byly vloženy do rodinného hrobu na Olšanech, část 3, oddělení 5, č. hrobu 422. K uctění její památky vybrali zaměstnanci knihovny 150 K pro Deylův ústav pro slepé.
Další info URLSoupis pražského obyvatelstva 1830-1910

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 18 / 000001834.htm ]