NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Vaněk, František Oldřich, 1857-1923
Odkaz. forma Vaněk, Oldřich František, 1857-1923
Narození 1. ledna 1857, Olomouc (okr. Olomouc)
Úmrtí 2. ledna 1923, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Veřejná obecní knihovna královského hlavního města Prahy (nyní Městská knihovna v Praze) (1897-1898)

Biografická pozn. Narozen 1.1.1857 v Olomouci, zemřel 2.1.1923 v Praze. PhDr., náboženský filosof, orientalista, propagátor vzduchoplavby a fotografie, zakladatel České společnosti aeronautické, povoláním magistrátní úředník.
Źivotopis Narodil se 1. ledna 1857 v Olomouci do rodiny středoškolského profesora a autora vlastivědných děl. V 11 letech mu zemřela matka. Od roku 1869 docházel do vyššího slovanského gymnázia v rodišti. Ve studiu pokračoval na akademickém gymnáziu v Praze a pak se vrátil do Olomouce. Po maturitě na olomouckém gymnáziu v září 1877 si zapsal práva na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze. Při zkouškách skládaných v němčině v roce 1881 z historického práva sice uspěl, absolutorium však získal v listopadu 1883 ve Vídni. Od roku 1892 studoval filozofii a historii na Filozofické fakultě české univerzity v Praze, která mu udělila titul PhDr. v lednu 1897. Do služeb pražského magistrátu nastoupil 1. září 1885 jako písař. Zpočátku pracoval v berním referátu, od roku 1888 v referátu vojenské taxy. Do obecní knihovny byl přidělen jako písař na denní plat v lednu 1897. V březnu 1897 byl ustanoven zástupcem knihovníka a starosta dr. Jan Podlipný mu slíbil, že po provizorním roce bude jmenován knihovníkem. V roce 1898 se přihlásil do konkurzu na ředitele pražské knihovny, ale jeho žádost byla vyřazena pro jeho vysoký věk. Ačkoliv pracoval pod J. Kličkou, a nebyl tedy vedoucím pracovníkem v knihovně, nekrolog otištěný v Národních listech ho označil za “emeritního správce pražské městské knihovny”. V knihovně uspořádal tamní abecední katalog české beletrie. U pultu v knihovně nepracoval a již v září 1897 o něm inspektor knihovny JUDr. J. Kühn prohlásil, že je přebytečný. V červnu 1898 napsal J. Klička, že není možné přidělit Vaňka k expedici, protože svou nervozitou se nehodí ke styku s veřejností.
V srpnu 1898 byl proto přikázán městskému archivu k vypisování a pořádání materiálu, aby mohla urychleně vyjít tiskem administrační zpráva. V expozituře městského archivu měl od března 1899 titul magistrátní akcesista extra statum. Od roku 1907 pracoval ve Statistické kanceláři jako magistrátní kancelářský adjunkt extra statum. V květnu 1920 odešel do důchodu. Byl publicisticky aktivní, přispíval články do Českého mechanika, různých novin a časopisů. Veřejnosti byl znám svými vědeckými a filozofickými díly. Vydal praktickou příručku pro fotografy amatéry a expoziční tabulky. Byl průkopníkem vzduchoplavby, podnikl mimo jiné let balónem 25. května 1891, kdy posádku kromě něho tvořil i místodržitel a hejtman. V roce 1892 založil Českou aeronautická společnost. Zemřel 2. ledna 1923 ve večerních hodinách v Praze na kornatění cév. Pohřben byl 5. ledna 1923 na Olšanských hřbitovech. Další zdroje: Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté. Praha: Libri, 1999. s. 497-498. Program c.k.vyššího gymnasia slovanského v Olomouci…na konci školního roku 1870, s. 33.
Další info URLWikipedie (František Oldřich Vaněk)
URLZáznam v matrice zemřelých
URLZáznam v matrice narozených

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 18 / 000001837.htm ]