NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Blažka, František de Pauli, 1866-1931
Narození 21. března 1866, Lnáře (okr. Strakonice)
Úmrtí 20. října 1931, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Veřejná obecní knihovna královského hlavního města Prahy (nyní Městská knihovna v Praze) (1899-1907, 1908-1924)

Biografická pozn. Narozen 21.3.1866 ve Lnářích u Blatné, zemřel 20.10.1931 v Praze. Pracovník Městské knihovny v Praze, přírodozpytec, stati z oboru.
Źivotopis Narodil se 21. března 1866 ve Lnářích na Strakonicku, kde byl otec perníkářem. V roce 1881 absolvoval tři třídy měšťanské školy na Smíchově a poté do roku 1883 navštěvoval ornamentální odbor na c. k. státní průmyslové škole v Praze. Od září 1886 byl zaměstnán jako kreslič v zoologicko-paleontologickém oddělení Muzea Království českého pod vedením prof. A. V. Friče. (Jeho kresby najdeme jak v publikaci FRIČ, Antonín. Studie v oboru křídového útvaru v Čechách: palaeontologické prozkoumávání jednotlivých vrstev. 1894, tak v publikaci Systême silurien du centre de la Bohême, Ière partie, Vol. VIII. Tome 2: Recherches paléontologiques. Anthozoaires at alcyonaires. Prague: 1902.) Koncem října 1899 získal místo písaře s denní mzdou 1 zl. ve službách pražské obce v její knihovně. V dubnu 1900 mu byla mzda zvýšena na 2,50 zl. Od ledna 1902 do května 1902 vypomáhal při půjčování. V únoru či dubnu 1907 získal titul výpomocný úředník a brzy poté byl přeložen do městské výkonné kanceláře, z níž se vrátil do knihovny v únoru 1908. V listopadu 1909 byl jmenován kancelistou. V tu dobu vedl knihu vazeb pro ústřední knihovnu a šest odboček, pořizoval celoroční statistiku a administrační zprávy. S A. Sovou katalogizoval a zpracovával materiál k vydání tištěných katalogů a byl jím hodnocen jako “úplně schopný zároveň s E. Dörflerem ukázat všechnu agendu a zařízení knihovny hostům”. Spolu s A. Sovou sestavil beletristickou část Katalogu obecní knihovny král. hl. města Prahy. Katalogizaci sloužilo za podklad empirické třídění. Signatura byla složena z liter příslušného oddělení a postupných čísel. Např. В 695 Neruda Jan. Ballady a romance. Praha 1883.
Řazení spisů se dělo abecedně podle autorů. Katalog vyšel tiskem v r. 1905 stejně jako katalog, který uspořádal s Františkem Malým pro spolek Český Kneipp v Praze. V tom roce publikoval také odborný text o názvovém katalogu v časopise Česká osvěta, 2(1). s. 11-12 a 2(2). s. 21-24. Zpočátku byl aktivní i v knihovním a literárním odboru Osvětového svazu při jeho ustavení v roce 1906, kdy byl zvolen společně s dr. Volfem za jednatele. O knihovnictví psal také do Českého knihovnictví, Lidové osvěty (red. Harmach) a do roku 1901 i do Blätter für Volksbibliotheken und Lesehallen. Žádost z dubna 1913, aby dostal X. třídu magistrátního oficiála extra statum, podpořil také inspektor J. Emler. Kromě katalogizace se v ní argumentovalo přednáškami a prováděním hostů po Staroměstské radnici a Hradčanech. Za 1. světové války, kdy byla činnost knihovny omezena, byl přeložen do prezidiální kanceláře a na konci roku 1917 byl jmenován manipulačním oficiálem. Po návratu do knihovny katalogizoval a nakupoval knihy. Po maďarském bolševickém vpádu na Slovensko samostatně řídil Sběrnu knih a novin pro československé vojsko. Od října 1922 užíval titul vrchní adjunkt. V tu dobu vedl a doplňoval centrální lístkový katalog. Jeho problémy s kýlou, kterou od mládí neléčil, se stále více projevovaly a od roku 1924 několikrát žádal o zdravotní dovolenou. V říjnu 1924 odešel do důchodu a 19. října 1931 zemřel na klinice, která byla v Praze v Podolském sanatoriu. Některé zdroje uvádějí den smrti až 20. říjen 1931. Od roku 1889 byl členem Klubu přírodovědeckého v Praze a sekce malakozoologické a k této tematice mu vyšly odborné články pod jménem František Blažka v časopise Vesmír v ročníku 1889/90, 1891/92 a 1894/95.
V dalších letech psal populární články rovněž bez přezdívky de Pauli a označoval se za spisovatele (např. při oznamování své svatby v roce 1897). V roce 1896 přispíval do Českého lidu a do Besed lidu (a v r. 1903 tam zveřejnil rébus), v letech 1896 až 1898 do Lumíra a v letech 1894 až 1903 do Pražských hospodářských novin.
Medaile a ocenění pojmenování gastropodů Planorbis Blažkai Kl., Rissoa Blažkai Fr po něm
Další info URLSoupis pražského obyvatelstva 1830-1910
URLZáznam v matrice narozených

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 18 / 000001843.htm ]