NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Blažka, František de Pauli, 1866-1931
Narození 21. března 1866, Lnáře (okr. Strakonice)
Úmrtí 20. října 1931, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Veřejná obecní knihovna královského hlavního města Prahy (nyní Městská knihovna v Praze) (1900-1922)

Biografická pozn. Narozen 21.3.1866 ve Lnářích u Blatné, zemřel 20.10.1931 v Praze. Pracovník Městské knihovny v Praze, přírodozpytec, stati z oboru.
Źivotopis Narodil se 21. března 1866 ve Lnářích na Strakonicku, kde byl otec perníkářem. Od roku 1889 byl členem Klubu přírodovědeckého v Praze a sekce malakozoologické a k této tematice mu vyšly odborné články pod jménem František Blažka v časopise Vesmír v ročníku 1889/90, 1891/92 a 1894/95. V roce 1892 udával, že je kresličem v Praze, patrně pracoval pro české muzeum. Namaloval některé kresby jak pro publikaci FRIČ, Antonín. Studie v oboru křídového útvaru v Čechách: palaeontologické prozkoumávání jednotlivých vrstev. 1894, tak pro publikaci Systême silurien du centre de la Bohême, Ière partie, Vol. VIII. Tome 2: Recherches paléontologiques. Anthozoaires at alcyonaires. Prague: 1902. V dalších letech psal populární články rovněž bez přezdívky de Pauli a označoval se za spisovatele (např. při oznamování své svatby v roce 1897). V roce 1896 přispíval do Českého lidu a do Besed lidu (a v r. 1903 tam zveřejnil rébus), v letech 1896 až 1898 do Lumíra a v letech 1894 až 1903 do Pražských hospodářských novin. Od roku 1900 minimálně do roku 1922 byl zaměstnán ve Veřejné obecní knihovně královského hlavního města Prahy. Spolu s A. Sovou sestavil beletristickou část Katalogu obecní knihovny král. hl. města Prahy. Katalogizaci sloužilo za podklad empirické třídění. Signatura byla složena z liter příslušného oddělení a postupných čísel. Např. В 695 Neruda Jan. Ballady a romance. Praha 1883. Řazení spisů se dělo abecedně podle autorů. Katalog vyšel tiskem v r. 1905 stejně jako katalog, který uspořádal s Františkem Malým pro spolek Český Kneipp v Praze.
V tom roce publikoval také odborný text o názvovém katalogu v časopise Česká osvěta: list věnovaný zájmům veřejného knihovnictví a organisaci lidového vzdělání. Velvary: Kamil Harmach.1905, 2(1). s. 11-12 a 2(2). s. 21-24. Zpočátku byl aktivní i v knihovním a literárním odboru Osvětového svazu při jeho ustavení v roce 1906, kdy byl zvolen společně s dr. Volfem za jednatele. Zemřel 20. října 1931 v Praze.
Další info URLSoupis pražského obyvatelstva 1830-1910
URLZáznam v matrice narozených

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 18 / 000001843.htm ]