NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Dolejšek, Boleslav, 1862-1942
Církevní jméno Choustnický, 1862-1942
Narození 16. února 1862, Tábor (okr. Tábor)
Úmrtí 14. ledna 1942, Velké Meziříčí (okr. Žďár nad Sázavou)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Historický klub (1887-1888)

Biografická pozn. Narozen 16.2.1862 v Táboře, zemřel 14.1.1942 ve Velkém Meziříčí. Středoškolský profesor, vlastivědný pracovník, knihovník, zeměpisec a dějepisec, historické spisy, beletrie.
Źivotopis Narodil se 16. února 1862 o půl druhé v noci v Táboře, kde byl otec zaměstnán jako písař v okresním úřadu. V rodišti navštěvoval šest tříd gymnázia. Po roce noviciátu v řeholi Kapucínského kláštera v Praze a dvouletém studiu na slovanském gymnáziu v Brně vystoupil v roce 1883 z kláštera. Maturitu složil na Akademickém gymnáziu v Praze a ve studiu pokračoval na Karlově univerzitě. V době studia se stal členem Klubu historického. Na valné hromadě klubu 13. listopadu 1887 byl zvolen společně s Janem Vítězslavem Krejcarem knihovníkem. V té době knihovna klubu obsahovala 732 děl o 1283 svazcích a 103 sešitech a neexistoval k ní katalog. Této práce se B. Dolejšek ujal. V roce 1889 mu vytiskla táborská tiskárna P. Franka 58stránkový Seznam spisů ve knihovně „Klubu historického“ v Praze se nalézajících. V červnu 1890 dosáhl aprobace ze zeměpisu a dějepisu pro výuku na středních školách. Od studentských let se věnoval také žurnalistice. Jako akademik psal jednak do jihočeských regionálních periodik (Tábor a Český jih), jednak do deníků (Národní listy, Národní politika, Hlas národa), kam přispíval drobnými pracemi vlastivědného rázu. Po ukončení studia se stal suplujícím učitelem na matičním gymnáziu v Opavě a brzy byl přijat do redakce Opavského týdeníku. V roce 1891 se dostal na gymnázium do Uherského Hradiště, kde se stal spolupracovníkem Slováckých novin. Ty dokonce po určitou dobu redigoval. Zařídil a upravil zde městský archiv a vydal samostatné historické spisy.
Po pětiletém působení v Uherském Hradišti byl v srpnu 1896 jmenován definitivním profesorem na české státní reálce v Brně. V tomto městě se pilně věnoval vedle svého povolání žurnalistice, přispíval do Moravské Orlice a Hlasu. Poté byl povolán na dva roky do Jevíčka. V roce 1900 byl jmenován profesorem na reálce ve Velkém Meziříčí, kde již nastálo setrval. Od 1. ledna 1908 až do července 1926 působil navíc jako okresní školní inspektor. I zde přispíval do místního časopisu Velkomeziříčsko a mimo to stále do Českého jihu. Zpočátku užíval pseudonym Choustnický a B. Hradišťský, později psal pod vlastním jménem. Zemřel 14. ledna 1942 ve Velkém Meziříčí.
Další info URLEncyklopedie města Uherské Hradiště
URLZáznam v matrice narozených

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 18 / 000001844.htm ]