NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Krechler, Eduard, 1891-1976
Narození 25. listopadu 1891, Jevišovice (okr. Znojmo)
Úmrtí 14. března 1976, Znojmo (okr. Znojmo)
Místo působení Jevišovice (okr. Znojmo) - Obecná knihovna (1921-1928)
Znojmo (okr. Znojmo) - Odborná škola pro ženská povolání Vlasta (1929-1938)

Biografická pozn. Narozen 25.11.1891 v Jevišovicích, zemřel 14.3.1976 ve Znojmě. Učitel, knihovník, publikace z oboru knihovnictví a osvěty.
Źivotopis Narodil se 25. listopadu 1891 do rodiny kupce v Jevišovicích, kde docházel na měšťanskou školu. V roce 1911 maturoval na 1. české státní reálce v Antonínské ulici v Brně. Po absolvování učitelského ústavu odešel na vojnu, která se mu prodloužila, protože začala 1. světová válka. Po bojích na ruské frontě se dostal do zajetí a do Československa se vrátil až v roce 1920 jako československý legionář. Od roku 1921 učil na měšťanské škole v Jevišovicích a staral se o místní knihovnu. V roce 1924 publikoval v Podyjí, vlastivědném sborníku jihozápadní Moravy, stať o stavu knihovnictví v obcích na Znojemsku v předchozím roce. Při výuce nabádal žáky k četbě knih. V roce 1928 se odstěhoval do Znojma a učil na dívčí občanské a měšťanské škole a na Odborné škole pro ženská povolání Vlasta ve Znojmě. Na odborné škole byl v prvním školním roce výpomocným učitelem, ale od školního roku 1929/1930 řádným odborným učitelem a správcem žákovské a učitelské knihovny, od roku 1933 i správcem podpůrné knihovny. V roce 1930 se stal knihovním referentem Okresního osvětového sboru pro Znojmo-venkov a okresním dozorcem pro knihovny ve 12 obcích znojemského okresu. V rámci programu lidových putovních škol přednášel o sebevzdělání knihou. Jako okresní knihovní referent uspořádal knihovnický kurz. Přispíval do Věstníku středních odborných škol pro ženská povolání, do Osvětového věstníku moravsko-slezského, do České osvěty, do Osvěty venkova a do dalších periodik. Publikoval v nich články, v nichž vybízel dívky ke kupování kvalitní literatury.
Připomínal fakt, že si sice mohou půjčit kvalitní literaturu v knihovnách, ale zakládáním vlastních knihovniček podporují vydavatelské podnikání a knižní trh. V dalších článcích se zabýval problematikou povinné četby a fondem školních knihoven. Používal i šifru E.K. Od školního roku 1939/1940 se stal ředitelem Vlasty, která se však po připojení Znojma k Německé říši přestěhovala do Moravských Budějovic a v roce 1943 byla zavřena. Po osvobození Znojma se zapojil do obnovy českého školství, znovu se stal ředitelem znojemské Vlasty a Vyšší sociálně-zdravotní školy, v niž se po únoru 1948 přeměnila. V roce 1950 odešel do invalidního důchodu a později do penze. V penzi sepisoval historii znojemského okresu a sbíral místní pověsti. Zemřel 14. března 1976 ve Znojmě.
Další info URL1918 – průkopníci veřejného knihovnictví: Eduard Krechler (Duha, 2018, č. 4)
URLZáznam v matrice narozených

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 18 / 000001850.htm ]