NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Franc, František, 1912-1981
Narození 20. dubna 1912, Červené Janovice (okr. Kutná Hora)
Úmrtí 25. května 1981, Havlíčkův Brod (okr. Havlíčkův Brod)
Místo působení Jihlava (okr. Jihlava) - Krajská lidová knihovna (nyní Městská knihovna Jihlava) (1957-1960)
Brno (okr. Brno-město) - Uměleckoprůmyslové museum (1960-1968)
Havlíčkův Brod (okr. Havlíčkův Brod) - Okresní knihovna (nyní Krajská knihovna Vysočiny) (1968-)

Biografická pozn. Narozen 20. 4. 1912 v Červených Janovicích, zemřel 25. 5. 1981 v Havlíčkově Brodě. PhDr., knihovník a redaktor.
Źivotopis Narodil se 20. dubna 1912 v Červených Janovicích do rodiny četníka. V roce 1931 maturoval na státní reálce v Kutné Hoře a poté v letech 1931 až 1932 absolvoval Pedagogickou akademii v Praze. Zpočátku učil v Havlíčkově Brodě. Od roku 1945 vykonával funkci okresního knihovního inspektora pro okres Havlíčkův Brod. Byl předsedou městského osvětového sboru. Přispíval v té době do Havlíčkova Kraje, Svobodného Havlíčkova kraje, Lidových novin pod šifrou -c, fra. Po roce 1948 byl inspektorem pro kulturu. Současně pracoval jako redaktor a korektor Krajského nakladatelství v Havlíčkově Brodě. V roce 1957 se stal ředitelem Krajské lidové knihovny v Jihlavě. Po zrušení krajské knihovny přešel 1. září 1960 do funkce vedoucího knihovníka Uměleckoprůmyslového muzea v Brně. Po sloučení muzea s obrazárnou Moravského muzea na Moravskou galerii byl dále vedoucím a dálkově studoval do roku 1964 na katedře knihovnictví UK v Praze. V listopadu 1968 složil rigorózní zkoušky a obhájil rigorózní práci Družstevní práce - příspěvek k nakladatelské činnosti. V knihovně zavedl nové postupy při evidování knihovního fondu, zpracovávání a ukládání. Založil fond starých tisků a moravských bibliofilií a krásných tisků a hojnými nákupy jej rozšířil. Své zkušenosti předal v roce 1962 čtenářům příručky Jak zařídíme knihovnu, do níž zpracoval kapitolu o základním zařízení nejmenší knihovny a o kultuře prostředí v knihovně, v níž se zaměřil na květiny, obrazy, plastiky, nástěnky, plakáty a vývěsky. Patrně v roce 1968 se vrátil do Havlíčkova Brodu, aby tam řídil okresní knihovnu. Publikoval v časopise Knihovník (užíval šifru F) a Čtenář. Po odchodu do důchodu spolupracoval s okresním muzeem a galerií. Zemřel 25. května 1981 v Havlíčkově Brodě.
Další info URLZáznam v matrice narozených

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 18 / 000001852.htm ]