NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Foltýn, Tomáš, 1982-
Narození 1. června 1982, Beroun (okr. Beroun)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Národní knihovna ČR (2007-)

Biografická pozn. Narozen 1. 6. 1982 v Berouně. Mgr., generální ředitel Národní knihovny ČR, historik, zabývá se pobělohorskou šlechtou a šlechtickým cestováním v raném novověku, autor článků a studií z oboru. Také autor článků z oblasti knihovnictví.
Źivotopis Narodil se 1. června 1982 v Berouně. V letech 1997 až 2001 vystudoval obchodní akademii v rodném městě. Poté navštěvoval Bohemia Institut v Praze, kde studoval němčinu a angličtinu. Kurz anglického jazyka ukončil státní závěrečnou zkouškou. V letech 2002 až 2008 absolvoval bakalářské studium (historie a muzeologie) a navazující magisterské studium (regionální dějiny) na Univerzitě Pardubice a byl mu udělen titul magistr. Od roku 2007 je zaměstnán v Národní knihovně České republiky. Do roku 2010 pracoval jako knihovník v oddělení digitalizace, poté vedl do roku 2012 oddělení tvorby a správy metadat a do roku 2013 oddělení strategického plánování digitalizace knihovních fondů. V roce 2013 byl jmenován ředitelem odboru správy fondů. Byl, resp. je členem řešitelského týmu pro projekt RightLib - elektronické zpřístupnění chráněných publikací (DG18P02OVV002) a pro projekt DL4DH – vývoj nástrojů pro efektivnější využití a vytěžování dat z digitálních knihoven k posílení výzkumu digital humanities (DG20P02OVV002). Byl, resp. je hlavním řešitelem projektů IN-PROVE: budování integrovaného prostředí pro průzkum, ochranu, výzkum a evidenci novodobých knihovních dokumentů (DG16P02H02), Vývoj centralizovaného rozhraní pro vytěžování velkých dat z webových archivů (DG18P02OVV016), Knihy znovu nalezené (EHP-CZ06-OV-1-039-2014) a návazné bilaterální iniciativy, Nástroje pro zpřístupnění tištěných textů 19. století a první poloviny 20. století (DF11P01OVV011).
Vedl či vede řešitelské týmy NK ČR pro projekty INDIHU - vývoj nástrojů a infrastruktury pro digital humanities (DG16P02B039), Virtuální rekonstrukce rozptýlených provenienčně bohemikálních knižních celků v tuzemských i zahraničních knihovnách (DG18P02OVV009), Česká digitální knihovna a nástroje pro zajištění komplexních digitalizačních procesů (DF12P01OVV002), Europeana Newspapers, IMPACT, TEL+. Od roku 2013 je odborným garantem programu VISK 7 a v letech 2017 až 2019 byl členem hodnotící komise programu VISK 3. Od roku 2016 pracuje v organizačním výboru CASLIN. V roce 2017 se stal členem Ústřední knihovnické rady a IFLA DH/DS Special Interest Group. Od roku 2019 je ve vedení LINDAT/CLARIAH.cz. Od 1. 5. 2021 zastává funkci generálního ředitele Národní knihovny ČR. Mezi jeho zájmy patří sport (florbal, badminton, tenis), cyklistika na horských kolech, lyžování, četba knih, turistika, poslech rockové a punkové hudby.
Medaile a ocenění Medaile Z. V. Tobolky (2019)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 18 / 000001857.htm ]