NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Maixnerová, Lenka, 1972-
Narození 30. července 1972, Ústí nad Orlicí (okr. Ústí nad Orlicí)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Národní lékařská knihovna (1994-2021)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Národní knihovna ČR (2021-)

Biografická pozn. Narozena 30. 7. 1972 v Ústí nad Orlicí. Mgr. Knihovnice. Publikační činnost v oboru.
Źivotopis Narodila se 30. července 1972 v Ústí nad Orlicí jako Lenka Maixnerová. Maturovala na Všeobecném gymnáziu ve svém rodišti, kam docházela v letech 1986 až 1990. V letech 1990 až 1995 studovala v Ústavu informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a studium ukončila ziskem titulu magistry. Od roku 1994 pracuje v Národní lékařské knihovně v Praze. Zpočátku jako knihovnice v Oddělení bibliografie a katalogizace, které v letech 2005 až 2012 vedla. Od roku 2009 je i redaktorkou časopisu Lékařská knihovna a v letech 2011 a 2012 působila také jako externí pedagog na Fakultě biomedicínského inženýrství na ČVUT pro předmět Zdravotnické informační zdroje. V roce 2012 byla jmenována náměstkyní Odboru doplňování, zpracování a správy fondů v Národní lékařské knihovně. Od roku 2010 je členkou pracovního fóra epSOS (Smart Open Services for European Patients) a členkou pracovního týmu portálu MedLike. V letech 2011 až 2013 byla spoluřešitelkou projektu v programu IGA MZ ČR: NT12345 - Archivace a online zpřístupnění plných textů vědeckých publikací pro podporu rozvoje vědy a vzdělávání lékařských a nelékařských oborů. Od roku 2015 pracuje v expertním týmu CPK (Centrální portál knihoven), od roku 2016 zasedá v odborné radě CzechElib a od roku 2017 je členkou pracovní skupiny Trvalé uchování tradičních knihovních dokumentů. Vede projekty Reformátování bohemikálních časopisů a monografií z historického fondu Národní lékařské knihovny, je hlavní řešitelkou projektů z programu VISK5, VISK6, VISK7 a VISK9 MK ČR.
Vede vytváření databáze Bibliographia medica Čechoslovaca a českého překladu Medical Subject Headings. Publikuje odborné texty. Je členkou řady společností a sdružení: od roku 2002 Evropské asociace lékařských knihoven, od roku 2007 České společnosti zdravotnické informatiky a vědeckých informací ČLS JEP a od téhož roku Sdružení knihovníků a informačních pracovníků, kde od roku 2015 předsedá regionálnímu výboru Praha. V roce 2021 nastoupila do Národní knihovny ČR, kde zastává funkci náměstkyně pro knihovní fondy a služby. Mezi její zájmy patří četba, turistika, cestování, genealogie a film.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 18 / 000001861.htm ]