NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Štaudová, Eliška, 1952-
Narození . 1952
Místo působení Brno (okr. Brno-město) - Jihomoravské plynárny
Brno (okr. Brno-město) - Státní vědecká knihovna (nyní Moravská zemská knihovna) (1986-1997)
Brno (okr. Brno-město) - Masarykův onkologický ústav (1997-2016)

Biografická pozn. Narozena 1952. PhDr. Knihovnice, autorka hudebních bibliografií.
Źivotopis Narodila se v roce 1952. Na Filozofické fakultě UJEP v Brně vystudovala knihovnictví, muzikologii a teorii umělecké kritiky. Pracovala nejdříve krátce v oborové knihovně Jihomoravských plynáren. Po mateřské dovolené nastoupila v roce 1986 do Státní vědecké knihovny v Brně, kde se brzy stala vedoucí hudebního oddělení. Protože se vždy zajímala o organizaci knihovních fondů a katalogů, stalo se její oddělení prvním automatizovaným úsekem Státní vědecké knihovny. Místo psaní lístků jmenného a věcného katalogu probíhala nově katalogizace i vyhledávání v počítačovém programu Smartlib. Když přibyly k povinnému výtisku hudebnin i audiovizuální nosiče, rozšířila hudební oddělení i o posluchárnu. V roce 1997 změnila pracoviště a nastoupila do odborné knihovny Masarykova onkologického ústavu (MOÚ) v Brně. V ní navázala na činnost v předchozím pracovišti a s kolegyněmi zkatalogizovala knihovní fond a zautomatizovala knihovní agendu v programu KP-sys. Aktivně se zapojila i do profesní spolupráce v síti lékařských knihoven. Aby knihovnu s obsáhlým a specializovaným knižním fondem obohatila elektronickými dokumenty, požádala spolu s dalšími odborníky z MOÚ o dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj (MŠMT) „Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven“. V letech 2013 až 2015 se zapojila do projektu RELICEO (Regional Library of Clinical and Experimental Oncology), díky němuž knihovna získala sedm licencovaných elektronických databází a kolekcí, obsahujících 1823 fulltextových časopisů a 384 elektronických knih.
Kromě toho docílila, že knihovna byla nově zrekonstruována a vybavena moderní elektronikou. Odborné texty publikovala v časopisech Lékařská knihovna, Duha a Klinická onkologie. Kromě toho působila v osmdesátých a devadesátých letech 20. století i jako hudební a divadelní kritička v denním a odborném tisku a její články většinou vycházely v moravských mutacích celostátních deníků. Na konci roku 2016 odešla po téměř dvaceti letech práce v knihovně MOÚ do důchodu.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 18 / 000001863.htm ]