NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Bobrová, Věra, 1928-
Narození 14. června 1928
Místo působení České Budějovice (okr. České Budějovice) - Krajský ústav národního zdraví (1958-1988)

Biografická pozn. Narozena 14. 6. 1928. Knihovnice v KÚNZ České Budějovice.
Źivotopis Narodila se 14. června 1928 do dělnické rodiny. V roce 1958 se stala vedoucí odborné knihovny krajské nemocnice v Českých Budějovicích. Byla iniciátorkou začlenění knihovny do organizačně metodického oddělení KÚNZ, k čemuž došlo na počátku šedesátých let 20. století a stalo se vzorem pro další KÚNZ v Československu. Po začlenění se stala vedoucí útvaru pro vědeckoinformační a knihovnickou službu. Prosadila vytvoření sítě vědeckoinformačních služeb v OÚNZ Jihočeského kraje. V roce 1975 byl zřízen organizačně metodický odbor, v němž vedla oddělení vědeckoinformační a knihovnické služby. Od roku 1978 její oddělení jako jedno z prvních v republice začalo využívat magnetopáskové služby, zejména z báze Excerpta Medica. V roce 1979 provedla regionální průzkum stomatologické literatury ve fondech ústavů národního zdraví a jejího využívání. Zavedla kopírování vybraných článků reprodukčním přístrojem Costar, aby se urychlil obrat cirkulovaných časopisů. Dosáhla koordinace v odběru časopisů se Státní vědeckou knihovnou a mezi všemi zdravotnickými zařízeními v kraji. Organizovala instruktáže o rešerších a o propedeutice vědecké práce.V roce 1984 přešla s oddělením do nově zřízeného odboru SLOZ KÚNZ České Budějovice. V roce 1987 zavedla využívání terminálové stanice. Často publikovala ve Zdravotnické dokumentaci a Technické knihovně. Byla aktivní v Okresní mírové radě a v krajské radě ČSVTS. V roce 1988 odešla do důchodu.
Medaile a ocenění Vzorný pracovník KÚNZ (1978)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 18 / 000001864.htm ]