NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Šerý, Vojtěch, 1869-1935
Narození 5. dubna 1869, Dražice (okr. Tábor)
Úmrtí 13. prosince 1935, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Právnická jednota (1900-1935)

Biografická pozn. Narozen 5.4.1869 v Dražicích u Tábora, zemřel 13.12.1935 v Praze. Právník, účetní ředitel, knihovník.
Źivotopis Narodil se 5. dubna 1869 v Dražicích, kde měl otec grunt. V letech 1890 až 1894 studoval na Právnické fakultě Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze. Od roku 1892 byl zaměstnán v Zemském výboru Království českého, zpočátku jako účetní asistent, poté účetní oficiál, účetní revident, až nakonec dosáhl hodnosti zemského účetního ředitele. Po zavedení nového zemského zřízení v roce 1928 odešel do penze. Od 1. dubna 1900 pracoval také pro Právnickou jednotu, a to jako knihovník a od roku 1903 jako její tajemník, přičemž nadále se staral o knihovnu. Za knihovnickou činnost dostával v počátečních letech remuneraci ve výši 400 K. Hned v prvním roce musel osignovat dosud nezapřírůstkované publikace, z nichž většina byly cizojazyčné knihy, a seřadit protokoly ze zasedání říšské rady. Celý fond pak nově přestavěl, vytvořil lístkový seznam, podle něhož se v roce 1901 vytiskl katalog. Do tištěného katalogu nebyly zařazeny knihy, které byly půjčeny před rokem 1886, ale nebyly vráceny, což charakterizuje předchozí stav vedení knihovny. Za tuto práci mu byla vyplacena mimořádná odměna 200 K. V roce 1908 sestavil další tištěný katalog k 31. 12. 1907 a do roku 1920 bylo vydáno dalších 10 dodatků. Ve třicátých letech 20. století přestěhoval knihovnu Jednoty z Karolina do nové budovy Právnické fakulty v Praze a provedl její revizi. Dne 30. června 1935 ukončil smluvní poměr s Jednotou kvůli svému špatnému zdravotnímu stavu. Přesto i nadále vypomáhal v kanceláři a knihovně Jednoty a ještě dva dny před smrtí v ní pracoval.
Byl odborníkem v účetnictví, stálým soudním znalcem pro účetnictví u zemského soudu, zkušebním komisařem pro praktické zkoušky správců všeobecných veřejných nemocnic, revizorem Křesťanské akademie. Zemřel 13. prosince 1935 v Praze.
Další info URLZáznam v matrice narozených

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 18 / 000001876.htm ]